Kritiky.cz > Recenze knih > ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky

ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky

383834083 10222599864937431 2536151584372969142 n
383834083 10222599864937431 2536151584372969142 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

S dce­rou milu­je­me spo­leč­né čte­ní pří­bě­hů, kdy hlav­ní­mi hrdi­ny jsou zví­řát­ka. Ovšem ze vše­ho nej­ví­ce máme rádi vyprá­vě­ní o pej­s­cích, kte­ří se vrha­jí vstříc napí­na­vým dob­ro­druž­stvím.

Není pro­to divu, že když jsem uvi­dě­la kni­hu s opti­mis­tic­kou zele­nou obál­kou „Špiónka Mia: Případ dok­to­ra Pichulky“ od auto­rů Jana Dvořáka a Jany Macešková, vědě­la jsem, že se s dcer­kou a naším čtyř­no­hým chlu­pá­čem rádi začte­me do toho­to milé­ho a chytla­vé­ho pří­bě­hu sta­teč­né špi­ón­ky.

Hlavní hrdin­kou je sym­pa­tic­ká Mia, čtyř­no­há agent­ka Tajné psí služ­by (TPS), jejímž hlav­ním úko­lem je dopad­nout nej­vět­ší­ho padou­cha „Zvířecí říše“, a to nebez­peč­né­ho dok­to­ra Pichulku.

Ten chtě nechtě spřá­dá nebez­peč­ný plán na oddě­le­ní „ocho­če­ných“ zví­ře­cích miláč­ků od svých páníč­ků, a ten­to pro­jekt se sna­ží uvést do pra­xe v celé Zvířecí říši v co nej­krat­ší mož­né době.

Na bed­rech psí agent­ky tak spo­čí­vá neleh­ký úkol - vypá­t­rat padou­cha, vylá­kat ho z jeho taj­né labo­ra­to­ře a utnout jeho děsi­vý pro­jekt v samot­ném počát­ku.

Povede si Mia jako sku­teč­ný pro­fe­si­o­nál, kte­rý  a jak to všech­no udě­lá, aniž by si její noví páníč­ko­vé všimli, že na  něja­ký čas o pouš­tí svůj domov?

Pdaří se Mie dok­to­ra Pichulku dopad­nout a zabrá­nit tak vel­ké kata­stro­fě? Povede si jako oprav­dic­ký pro­fe­si­o­nál? A co přá­te­lé, uví­tá jejich pomoc, ane­bo se bude spo­lé­hat jen na své vlast­ní instink­ty? A jak to všech­no udě­lá, aby si její páníč­ko­vé nevšimli, že na ces­tě za pát­rá­ním opouš­tí svůj milo­va­ný domov?

O tom všem si už bude­te muset pře­číst sami a pono­řit se do toho­to mís­ty úsměv­né­ho, ale napí­na­vé­ho čte­ní, kde o zvra­ty není nou­ze. A věř­te, že hlav­ní psí hrdin­ka vám, stej­ně jako nám, při­ros­te k srd­ci.

A pokud bys­te se chtě­li podí­vat na psí sleč­nu, a její dal­ší pří­ho­dy, může­te je sle­do­vat na instagra­mu @spionkamia a Útulek Bouda @utulekbouda .

Knížka je roz­sa­hem vhod­ná pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře, kte­ré okouz­lí nejen „špi­ón­ským pří­bě­hem“ s vel­kou detek­tiv­ní záplet­kou a skvě­lým rozuz­le­ním děje, ale zís­ká si je hlav­ně svý­mi roz­pus­ti­lý­mi ilu­stra­ce­mi, jež je zahře­jí u srd­ce.

Navíc dle barev­né­ho poza­dí snad­no pozná­te, kdo je auto­rem dal­ší kapi­to­ly, zda Honza nebo Janička. Kromě pří­bě­hu s hlav­ní detek­tiv­ní záplet­kou se sezná­mí­te i s minu­los­tí Miy, než se dosta­la ke své rodi­ně.

Příběh je napsán vel­mi sro­zu­mi­tel­ně, jed­no­du­chou for­mou z pohle­du psí hrdin­ky, čímž si hned od prv­ní stán­ky zís­ká své nejmen­ší čte­ná­ře a nepus­tí je do chví­le, než se dosta­nou na prv­ní strán­ku s otáz­kou, a kdy se může­me těšit na dal­ší pří­běh?

Knihu si může­te pro­lis­to­vat: ŠPIÓNKA MIA. PŘÍPAD DOKTORA PICHULKY - YouTube

Špiónka Mia: Případ Doktora Pichulky

Autoři: Jan Dvořák a Jana Macečková

Ilustrace: Vladislav Hroš

Vydalo Nakladatelství Bílý Vigvam, 1. vydá­ní, 2022

Počet stran: 85

ISBN: 978-80-908091-5-4

Sleduj na Instagramu pří­ho­dy špi­ón­ky Mii @spionkamia a Útulek Bouda @utulekbouda

A pokud bys­te ji chtě­li mít doma, může­te si ji objed­nat na strán­kách nakla­da­tel­ství: https://bilyvigvam.bigcartel.com s 10% sle­vou po zadá­ní kódu: ANDREA10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU9. října 2023 ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU Již dlouhou dobu jsem v ruce nedržela knihu, která by mě nadchla nejen obrázky, ale i psaným obsahem. Zázračný svět hmyzu od autora Jiřího Kolibáče a ilustrátorů manželů Dvorských je […] Posted in Recenze knih
  • Moto a já aneb na rok kočičí mámou25. července 2022 Moto a já aneb na rok kočičí mámou Po knize "Moto a já aneb na rok kočičí mámou" od autorky Suzi Eszterhasové, jsem sáhla hlavně kvůli neodolatelné obálce, ze které na mě něžně pokukovalo rozkošné mládě servala. Hned jsem […] Posted in Recenze knih
  • Harry Potter a Ohnivý pohár17. února 2022 Harry Potter a Ohnivý pohár Harry Potter a Ohnivý pohár od autorky J.K. Rowlingové, jež vydalo nakladatelství Albatros, nemusím nijak dlouze představovat. Tato kniha je prostě jedna "velká legenda", ostatně jako i […] Posted in Recenze knih
  • My Little Pony: Sbírka pohádek2. února 2022 My Little Pony: Sbírka pohádek Také vaše děti milují příběhy létajících a všudypřítomných roztomilých hrdinů v podobě "My Little Pony"? Tak to by vám zcela určitě neměla v knihovničce chybět tato úžasná kniha pod […] Posted in Recenze knih
  • ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým15. srpna 2021 ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým Máte-li doma malou slečnu, která nedá dopustit na příběhy "kouzelných jednorožců", pak kniha "Škola jednorožců - kouzelný tým" je to pravé čtení pro ně. Příběh knihy začíná na konci […] Posted in Recenze knih
  • O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi12. srpna 2021 O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi Malí čtenáři zajisté uvítají kouzelný pohádkový příběh o malé čarodějnici jménem Rozárka, a to v knize Petry Martiškové "O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi". Kniha vypráví o malé […] Posted in Recenze knih
  • PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky5. února 2021 PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky Publikace "PŘESTÁVKOVNÍK" velmi poutavou formou zabaví děti nejen na "nudných" přestávkách ve škole, ale i mimo ně. Navíc díky menšímu formátu pracovního sešitu si jej mohou vzít prakticky […] Posted in Recenze knih, Recenze
  • Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy12. ledna 2020 Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy Opět se můžeme těšit na další nové dobrodružství, v řadě již druhé, o roztomilé malé velrybě jménem Gerda, která spolu se svým nedávno nalezeným bratrem Larsem vyplouvá na moře, aby našla […] Posted in Recenze knih
  • Pravda o hovínku23. srpna 2019 Pravda o hovínku Nic tak nepřitahuje pozornost malých i velkých dětí, jako je téma týkajících se právě „hovínek“. A s pomocí tohoto fascinujícího, ale i velmi zábavného průvodce s originálním názvem […] Posted in Recenze knih
  • Doktorka Micka. Mlsné kotě10. srpna 2019 Doktorka Micka. Mlsné kotě Pro všechny děti, které si oblíbily správnou dvojku v podání doktorky Micky a asistenta Buráka v prvním díle "Nešikovné štěně", by si zcela určitě neměly nechat ujít i jejich další skvělé […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39091 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72363 KB. | 25.05.2024 - 20:03:27