Kritiky.cz > Domácí rady > Pták v kleci

Pták v kleci

ptak
ptak
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

K posled­ním lid­ským svo­bo­dám pat­ří vybí­rat si své vlast­ní posto­je. (Victor Frankl)

Slyšel jsem otáz­ku: „Proč pták v kle­ci zpí­vá?“ Svým způ­so­bem jsme všich­ni ptá­ci v kle­cích, ale máme mož­nost vol­by, jak na to bude­me rea­go­vat. Já dávám před­nost zpě­vu. Zpěv je pro mě jako mod­lit­ba. Uklidňuje mě a činí oka­mžik sne­si­tel­ným.

Jedna moje pří­tel­ky­ně nosí klo­bou­ček s obráz­kem oblí­be­né­ho žlu­té­ho kanár­ka Tweetyho. Kvůli své nemo­ci si při­pa­dá jako pták v kle­ci, uvěz­ně­ná ve svém nemoc­ném těle. Klobouček ji při­po­mí­ná, že i ptá­ci v kle­ci mohou být šťast­ní a zpí­vat. když zpí­vá­te, vra­cí­te do své­ho živo­ta har­mo­nii.

Máte mož­nost vybrat si kva­li­tu zvu­ků, kte­ré vytvá­ří­te. znám ptá­ky, kte­ří vydá­va­jí pro­ni­ka­vé zvu­ky, aby zís­ka­li pozor­nost, když jsou osa­mě­lí. Já radě­ji zpí­vám, tan­cu­ji a smě­ji se, ale někdy kři­čím. (Způsob mého zpí­vá­ní samo­zřej­mě při­ta­hu­je pozor­nost, ale lidé jsou radě­ji, že jsem spo­ko­je­ný a klid­ný, mají tak klid a poho­du!)

Jak rea­gu­je­te na svou klec a jakou píseň si vybí­rá­te ke zpí­vá­ní vy?

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,22194 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71872 KB. | 25.02.2024 - 00:08:49