Kritiky.cz > Recenze knih > Adventní pohádkový kalendář - krátká pohádka na každý den před vánočním časem

Adventní pohádkový kalendář - krátká pohádka na každý den před vánočním časem

2188214
2188214
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

O nej­vět­ším páno­vi a nej­vět­ších botách - v malé ves­nič­ce bylo pár cha­lou­pek a v jed­né byd­le­li tři děti s tatín­kem, kte­rý byl švec a milo­va­nou mamin­kou. Tatínek celé dny vyhlí­žel něko­ho, kdo by potře­bo­val šev­ce. Horší bylo to, že k němu občas cho­di­li sou­se­dé, od kte­rých si odmí­tal vzít pení­ze, pro­to­že byli také chu­dí.

O prin­cezně na hráš­ku - byl jed­nou jeden princ, kte­rý se chtěl ženit, ovšem měl zásad­ní pod­mín­ku - chtěl jenom oprav­do­vou prin­cez­nu. Tak hle­dal po celém svě­tě, ale u žád­né si nebyl jis­tý, jest­li je ona tou pra­vou prin­cez­nou. Jednoho bouř­li­vé­ho veče­ra někdo zakle­pal na krá­lov­ské dve­ře.

O kou­zel­né šupi­ně a upe­če­ném štěs­tí - v jed­nom malém měs­teč­ku byd­lel pekař se svou ženou cuk­rář­kou. Měli svůj krá­mek v pří­ze­mí domu, ve kte­rém byd­le­li. Lidé k nim cho­di­li rádi. Ovšem nej­mi­lej­ší­mi zákaz­ní­ky byli děti. Dlouhá léta man­že­lé tak žili, i když byli spo­ko­je­ní, tak měli jed­nu nena­pl­ně­nou tou­hu - děti.

Sněhulák - Mioko se sko­ro roz­pla­ka­la, ovšem udr­že­la se, pro­to­že tam byli klu­ci a ona nechtě­la pla­kat před nimi. Koneckonců to oni tohle způ­so­bi­li. Chtěla si s nimi hrát a sta­vět sně­hu­lá­ka, avšak ti ji mezi sebe nechtě­li. Tak tedy ode­šla. Ovšem za chví­li ji napadla myš­len­ka, aby se vrá­ti­la s pro­sí­kem.

Dvě obry­ně a kra­le­vic Hlini - byl jed­nou jeden krá­lov­ský syn jmé­nem Hlini, jenž byl vel­mi bys­trý. Jednoho dne si vyjel Hlini s dvo­řa­ny na lov, ovšem při­šla mlha a kra­le­vic Hlini se ostat­ním ztra­til. Nikdo ho nemohl najít a král vypsal odmě­nu pro toho, kdo jej nalez­ne.

Myška nevěs­ta - byl jed­nou jeden král a ten měl tři syny, kte­ří když vyrost­li se jen doma tak pofla­ko­va­li. Král se jed­no­ho dne rozzlo­bil a naří­dil jim, že si musí jet hle­dat nevěs­ty. Bez nich jen ani nesmí napad­nout se vra­cet. Tak se krá­lov­ští syno­vé vyda­li na urče­nou ces­tu.

Jedná se o 24 krát­kých pohá­dek, načte­ných zná­mý­mi čes­ký­mi her­ci, kte­ré urči­tě potě­ší jak děti, tak i dospě­lé. Je totiž úpl­ně jed­no, jaké­ho věku jsou poslu­cha­či - není totiž žádá ostuda poslou­chat pohád­ky ani v dospě­lém věku. Obal je moc pěk­ně vyve­de­ný k tomu­to téma­tu. Audiokniha má 2 hodi­ny a 32 minut. Rozhodně dopo­ru­ču­ju.

  • Žánr: pohád­ky
  • Vydavatelství: Popron Music
  • Interpret: Jan Čenský, Hana Krtičková, Ivana Andrlová, Daniela Krhutová, Petr Rychlý, Ulrika Kotajná, Marek Libert, Otakar Brousek ml.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60582 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72021 KB. | 25.04.2024 - 15:32:20