Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > The Social Network [93%]

The Social Network [93%]

rp social network ver2.jpg
rp social network ver2.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

http://www.csfd.cz/film/262711-the-social-network/

V kinech ČR: 04.11.2010
V kinech SK: 04.11.2010

Filmová udá­lost roku prá­vě dora­zi­la i do našich kin. Snímek věhlas­né­ho Davida Finchera o vzni­ku a his­to­rii nej­r­poflá­k­lej­ší soci­ál­ní sítě a feno­mé­nu posled­ních let jmé­nem Facebook je tady. Snímek retrospek­tiv­ně popi­su­je z doby dvou žalob na zakla­da­te­le Marka Zuckerberga udá­los­ti, jež ved­ly k vzni­ku a násled­ným roz­po­rům mezi oso­ba­mi sto­jí­cí­mi na poza­dí toho­to ser­ve­ru. Předně je tře­ba uvést, že ani na poně­ko­li­ká­té, jeden z nej­chvá­le­něj­ších reži­sé­rů posled­ních něko­li­ka let opět nezkla­mal.

Na plo­še dvou hodin pre­zen­tu­je téměř čis­tě dia­lo­go­vé dra­ma ve kte­rém hra­jí důle­ži­tou roli i ti lidé v poza­dí. Celkově je to typic­ky Fincherovská podí­va­ná s chlad­ným náde­chem kde prim jsou herec­ké výko­ny a atmo­sfé­ra co se dá nožem krá­jet. Vše je to navíc pod­kres­le­no výbor­ně zpra­co­va­ným soun­d­trac­kem z rukou Trenta Reznora a Atticuse Rosse, jenž krás­ně pod­kres­lu­je atmo­sfé­ru celé­ho fil­mu.

Ve výsled­ku je tak jed­no jest­li jste pra­vi­del­ný­mi uži­va­te­ly této sítě či niko­liv. David Fincher totiž ser­ví­ru­je pře­ka­pi­vě pro­pra­co­va­nou podí­va­nou kte­rá i přes fakt, že je zalo­že­na z 90% jen na dia­lo­zích a herec­kých výko­nech postav má co nabíd­nout téměř kaž­dé­mu. The Social Network je prá­vo­plat­ně pova­žo­va­ný za nej­vět­ší film toho­to roku. I přes počá­teč­ní skep­se se jed­ná o sní­mek, o kte­rém ješ­tě usly­ší­me. A to ne kvu­li tomu, že je film o Facebooku.

Koktejl :
30 % Facebook
30 % Herecké výko­ny
15 % Slušný soun­d­track
25 % Výborná atmo­sfé­ra


Podívejte se na hodnocení The Social Network na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78905 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72024 KB. | 25.04.2024 - 13:02:34