Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > DVD:Do poslední kapky krve(Time And Tide)

DVD:Do poslední kapky krve(Time And Tide)

dvddo posledni kapky krvetime and tide
dvddo posledni kapky krvetime and tide
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Drsná akce z rukou hon­gské­ho reži­sé­ra Tsui Harka(Double Team, Kontraband).

Hlavním hrdi­nou pří­bě­hu je hon­g­kon­gský mla­dík Tyler(Nicholas Tse). Ten se jed­no­ho dne sezná­mí s dív­kou Jo a s tou se, s pro­mi­nu­tím ože­rou do němoty...Druhého dne se oba pro­bu­dí spo­lu v poste­li. V tu chví­li se pro­va­lí, že Jo je poli­cist­ka a ješ­tě ke vše­mu lesbič­ka. Ani jeden z nich si v tu chví­li není jis­tý, jest­li spo­lu sou­lo­ži­li, nebo ne - tato otáz­ka se vyjas­ní po deví­ti měsí­cích. Přestože je Tyler nezpo­chyb­ni­tel­ným otcem, Jo ho odmí­tá.

Tyler se cítí zod­po­věd­ným za mat­ku i dosud nena­ro­ze­né dítě a pro­to si najde prá­ci, coby body­gu­ard u ile­gál­ní fir­my své­ho strý­ce Ji. A tak se sta­ne, že z pří­bě­hu Tylera se dosta­ne­me k pří­bě­hu řez­ní­ka Jacka(Wu Bai), tajem­né­ho muže sna­ží­cí­ho se zapo­me­nout na svou pohnu­tou minu­lost elit­ní­ho žol­dá­ka. Ale jak už to tak bývá, Jackovi „kama­rá­di“ se jen tak odkop­nout nene­cha­jí...

Nabízejí Jackovi obchod - zabije-li své­ho tchá­na, neza­bi­jí oni jeho man­žel­ku. Stane se však něco, s čím nepo­čí­ta­li - v roz­ho­du­jí­cím oka­mži­ku Jack zastře­lí jejich šéfa a ute­če s jejich peně­zi. Pohodlně se usaď­te, akce začí­ná...

Tsui Hark nám nabí­zí napí­na­vý film plný napě­tí dob­ře zpra­co­va­ných akč­ních scén. Tylerův lehce úsměv­ný pří­běh je nej­pr­ve stří­dán dra­ma­tic­kým vyprá­vě­ním o Jackovi, avšak poslé­ze jsou jejich osu­dy pro­ple­te­né víc než by si Tyler mohl přát. Hark nás drží vět­ši­nu fil­mu v pozo­ru, na čemž má svůj podíl i to, že se ve fil­mu obje­vu­je poměr­ně dost ved­lej­ších postav a lehce se vám může stát, že pokud od fil­mu na chví­li ode­jde, jed­no­du­še se pře­sta­ne­te ori­en­to­vat. Já osob­ně jsem si někte­ré klí­čo­vé scé­ny musel pus­tit podru­hé, pro­to­že jsem občas neměl poně­tí, kdo a proč na Tylera stří­lí a podob­ně.

Verdikt:75%(milovníci typic­ky hon­g­kon­gských akcí si mohou při­dat tako­vých 15%)

Co nám DVD nabí­zí?

Zvuk Dolby Digital 5.1 v ang­lič­ti­ně, něm­či­ně a čín­šti­ně
Formát obra­zu 2,35:1
Titulky v 17 jazy­cích včet­ně češ­ti­ny, ang­lič­ti­ny, něm­či­ny
Volbu scén

Bonusy:

Filmografie(Tsui Hark, Nicholas Tse)
Trailery(Time and Tide, Tokyo Raiders, The Replacement Killers*)

Režie:Tsui Hark
Running Time:113 min.
Hrají:Nicholas Tse, Wu Bai, Candy Lo, Hui Cathy Tsui, Couto Remotigue Jr., aj.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66073 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71626 KB. | 18.06.2024 - 10:26:08