Kritiky.cz > Recenze knih > Číselné omalovánky se zvířátky

Číselné omalovánky se zvířátky

Omalovanky
Omalovanky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Matematika pro nejmen­ší, kte­rá hra­vou for­mou pro­cvi­čí čís­la od jed­nič­ky do devít­ky, ale také bar­vy a dru­hy zví­řat – to jsou Číselné oma­lo­ván­ky se zví­řát­ky. Vycházejí jako bro­žo­va­ná lepe­ná pub­li­ka­ce o roz­mě­ru 26 krát 26 cm.

Ve sple­ti čar, kte­ré na pohled nedá­va­jí smy­sl, se ukrý­vá zví­ře. Stačí jed­not­li­vá políč­ka, ozna­če­ná čís­li­ce­mi, vybra­vit – tedy při­řa­dit ke kaž­dé čís­li­ci pře­dem urče­nou bar­vu. Rázem oži­je kohout, hle­mýžď, opi­ce, včel­ka, muflon, krá­va, hroch, pes, moř­ský koník nebo velry­ba – jak je patr­né, jed­ná se i o dru­hy zví­řat s nimiž se běž­ně děti nese­t­ka­jí a musí za nimi vyra­zit do ZOO. Mezi cel­kem tři­a­dva­ce­ti obráz­ky se neu­krý­va­jí pou­ze zví­řa­ta, ve dvou pří­pa­dech se po správ­ném vyma­lo­vá­ní uká­žou dvě pohád­ko­vé posta­vič­ky – malá moř­ská víla a pirát.

Na posled­ní strán­ce je na malých obráz­cích uká­zá­no řeše­ní – správ­ně vyma­lo­va­né oma­lo­ván­ky. Dítě tak má mož­nost si obrá­zek zkon­t­ro­lo­vat, pří­pad­ně, pokud „něco nese­dí“, opra­vit pod­le klí­če.

Oceňuji aty­pic­ký roz­měr kníž­ky, díky ní mohou být před­lo­hy obráz­ků čtver­co­vé a vel­ké. Dobré je také to, že dru­há stra­na lis­tu za oma­lo­ván­kou zůstá­vá vol­ná, dítě tak může kres­lit nejen dopo­ru­čo­va­ný­mi pas­tel­ka­mi, ale také fixa­mi, a to bez oba­vy z jejich pro­sák­nu­tí na dal­ší oma­lo­ván­ku.

Číselné oma­lo­ván­ky se zví­řát­ky jsou urče­né pro děti od pěti let, vese­lé obráz­ky budou ale bavit i děti star­ší.


  • Žánr:hry a kří­žov­ky, dal­ší dět­ské kni­hy
  • Nakladatelstvi:CPRESS
  • Datum vydá­ní:06.02.2017

Kniha ke kou­pi Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,26480 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71838 KB. | 23.07.2024 - 16:06:38