Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Premiéry v kinech od 25. 2. 2016

Premiéry v kinech od 25. 2. 2016

Rachanda
Rachanda
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dneska má v kinech pre­mi­é­ru cel­kem pět fil­mů. Pohádka, fil­mo­vá kla­si­ka a samo­zřej­mě dal­ší ame­ric­ký Blockbuster.

Osm a půl

V tom­to význam­ném díle F. Felliniho, kte­ré je pova­žo­vá­no za jed­no z nej­ra­di­kál­něj­ších, je hrdi­nou fil­mo­vý reži­sér Guido Anselmi, kte­rý se oci­tl v pro­fe­si­o­nál­ní a osob­ní kri­zi. Z této situ­a­ce jej však, jak se zdá, nemo­hou dostat ani nové fil­mo­vé pro­jek­ty, ani ženy. Pod tla­kem své­ho pro­du­cen­ta při­pra­vu­je nový film, zatím­co je při­ta­ho­ván záro­veň ke své inte­li­gent­ní man­žel­ce Luise, smy­sl­né milen­ce Carle a krás­né mla­dé hereč­ce Claudii, avšak ani ony mu nepo­mo­hou najít smy­sl živo­ta.

Brooklyn

Když se mla­dá dív­ka z napros­té­ho zapa­dá­ko­va pře­stě­hu­je do jed­no­ho z nej­vět­ších měst na svě­tě, čeká na ni doce­la sil­ný šok. A přes­ně to se v pade­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí při­ho­di­lo Eilis (Saoirse Ronan), kte­rou k tako­vé­mu dob­ro­druž­ství při­mě­je star­ší sest­ra, jež si pro ni pře­je o něco lep­ší budouc­nost, než jakou by bylo dal­ší živo­ře­ní v Irsku. Eilis vyrá­ží přes oce­án na ces­tu z malé­ho irské­ho měs­teč­ka Enniscorthy do newy­or­ské čtvr­ti Brooklyn. Vydává se tak na ces­tu do nezná­ma, do pro­stře­dí, kte­ré s ní zpo­čát­ku nemá nic spo­leč­né­ho a do živo­ta, kte­rý si sama nezvo­li­la. Ocitá se v cizím svě­tě, při­pa­dá si jako ve vyhnan­ství a pod­lé­há stes­ku po dosa­vad­ním živo­tě v rod­ném Enniscorthy, ale poté, co se sezná­mí s pohled­ným ital­ským děl­ní­kem, stýs­ká­ní po domo­vě poma­lu mizí. Eilis při­chá­zí živo­tu v ruš­ném New Yorku na chuť. Pak ale při­jde udá­lost, kvů­li kte­ré se musí vrá­tit zpět do rod­né­ho Irska, kde je vta­že­na zpět do své­ho před­cho­zí­ho živo­ta, a i zde potká­vá novou lás­ku. Dostává se tím mezi dva hla­sy vlast­ní­ho srd­ce a musí se roz­hod­nout mezi svě­tem, z něhož pochá­zí, a svě­tem, kde si může spl­nit svůj sen.

Bohové Egypta

Trůn egypt­ské­ho vlád­ce obsa­dil nemi­lo­srd­ný bůh tem­no­ty Set (Gerard Butler). Kdysi míru­mi­lov­né a pro­spe­ru­jí­cí impé­ri­um se kvů­li němu zmí­tá ve vál­ce, cha­o­su a stra­chu. Setově kru­to­vlá­dě si trou­fá vzdo­ro­vat jenom hrst­ka odváž­ných povstal­ců. Překvapivé spo­je­nec­tví s cílem zasta­vit Setovo řádě­ní nako­nec uza­vřou oby­čej­ný zlo­dě­jí­ček Bek (Brenton Thwaites) a moc­ný bůh Horus (Nikolaj Coster-Waldau). Jejich dech berou­cí dob­ro­druž­ství a boj pro­ti Setovi a jeho krve­žíz­ni­vým posko­kům je zave­de do pod­svě­tí i na nebe­sa. Smrtelník i bůh musí pro­jít zkouš­ka­mi odva­hy i obě­ta­vos­ti a posta­vit se mon­st­rům, o kte­rých smr­tel­ník do té doby pou­ze slý­chá­val. Jinak nebu­dou mít nejmen­ší šan­ci nako­nec zví­tě­zit.

Chůvák

Clemens nemá na své děti čas. Pracuje totiž na vel­ké změ­ně územ­ní­ho plá­nu měs­ta a smlou­vy jsou na spad­nu­tí. Chybí už jen, aby pár nájem­ců opus­ti­lo své byty a výstav­ba může začít. Když Rolf při­jde o svůj byt, chce se pomstít a roz­hod­ne se stát chů­vou Clemensových dětí. Plán je víc než jas­ný – sabo­táž. Nepočítá ale s tím, že Clemensovy děti Winnie a Theo jsou při­pra­ve­ny na všech­no. Udělaly si totiž sport z toho, že se doká­žou zba­vit všech svých chův. A věř­te, že nezna­jí sli­to­vá­ní – což nový Chůvák zjis­tí veli­ce brzy. Ale zatím­co se Rolf sna­ží zachrá­nit svůj domov, nechtě­ně se stá­vá i zachrán­cem Clemensovy rodi­ny.

Řachanda

Pohádka o roz­maz­le­né prin­cezně a dvou kama­rá­dech, kte­ří se neži­ví vždyc­ky úpl­ně pocti­vě. Až když se tro­ji­ce ocit­ne sho­dou okol­nos­tí v kou­zel­ném Černém lese, kde žijí podiv­né les­ní bytos­ti, nau­čí se od nich to, co je nedo­ká­za­li do té doby nau­čit sami lidé - že tak, jak se cho­vá­me k ostat­ním, tak se pak oni cho­va­jí k nám. Neboli že co dáváš, to se ti vrá­tí. Ale co by to bylo za pří­běh, kdy­by kro­mě pona­u­če­ní, zába­vy a milých postav chy­bě­la lás­ka? A tak se sta­ne, že kro­mě toho, že se prin­cez­na Markétka napra­ví, se také zami­lu­je do oby­čej­né­ho Matěje...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • The Social Network [93%]2. listopadu 2010 The Social Network [93%] http://www.csfd.cz/film/262711-the-social-network/ V kinech ČR: 04.11.2010 V kinech SK: 04.11.2010 Filmová událost roku právě dorazila i do našich kin. Snímek věhlasného Davida […] Posted in Filmové recenze
  • Nocebo25. března 2024 Nocebo Dohnal jsem si z nudy tenhle né úplně známý psychologický Revenge Thriller z Irska, který má nečekaně slušný cast. Mark Strong i Eva Green ( která tu však vypadá nečekaně až odpudivě). […] Posted in Krátké recenze
  • Last House on Cemetery Lane, The (2015)25. března 2023 Last House on Cemetery Lane, The (2015) I scénárista hororových filmů může občas zažít na vlastní kůži opravdu děsivé chvíle. Škoda, že diváci už tak vystrašení nebudou…John Davies se živí jako scénárista hororových […] Posted in Horory
  • ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI1. dubna 2023 ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI I když je představa lásky z Osvětimi tak trochu nepředstavitelná, tak o to víc je opravdovější, neboť láska si v skutečném životě nevybírá svůj čas a místo. Máte-li chuť si přečíst […] Posted in Recenze knih
  • Koule - další neúspěšný film dle Michaela Crichtona14. listopadu 2018 Koule - další neúspěšný film dle Michaela Crichtona Koule je jeden z těch filmů zhotovených podle knižní předlohy, již jsem dříve četl. Obvykle kniha vyhrává na celé čáře. Tentokrát nebylo ale tak zle -- nejen že jsem si díky své […] Posted in Retro filmové recenze
  • Troja - Aby bylo mezi námi od počátku jasno: Trója NENÍ historický film.4. listopadu 2018 Troja - Aby bylo mezi námi od počátku jasno: Trója NENÍ historický film. Á, vidím, že mi nevěříte. Dobrá, řeknu to tedy ještě jednou: Trója NENÍ historický film. A do třetice:Trója NENÍ historický film. Už je to lepší? Historický film by se měl snažit o věrnou […] Posted in Retro filmové recenze
  • #1833: Amulet 1: Paní kamene - 80 %24. října 2018 #1833: Amulet 1: Paní kamene - 80 % Amulet 1: Paní kamene (Amulet 1: The Stonekeeper)Vydalo nakladatelství Paseka v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako "Amulet 1: The Stonekeeper" v roce 2008. České vydání má 192 […] Posted in Recenze knih
  • Rizika domácího přezouvání: Co nemáme, na co zapomínáme a co děláme špatně29. března 2024 Rizika domácího přezouvání: Co nemáme, na co zapomínáme a co děláme špatně Domácí přezouvání je běžnou činností, kterou provádíme každý den. Přestože se zdá být jednoduché a bezpečné, skrývá řadu rizik. Často zapomínáme na důležité detaily nebo nedodržujeme […] Posted in Domácí rady
  • Uncharted9. února 2022 Uncharted Potomek slavného hledače pokladů sira Francise Drakea, Nathan Drake (Tom Holland), konečně našel stopu k prokleté zlaté sošce ze Zlatého města v El Doradu. Když se však vydá na cestu, za […] Posted in Filmové recenze
  • Titulky k La Brea S02E14 - The Journey, Part 231. října 2023 Titulky k La Brea S02E14 - The Journey, Part 2 A máme tu poslední epizodu druhé série, Výprava, část druhá - s velmi napínavým koncem a dojemnými momenty... Izz s Eve se vydávají časem 4 hodiny do minulosti, aby zabránili Gavinově […] Posted in Titulky
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65598 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72169 KB. | 19.04.2024 - 00:39:12