Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Westworld - Metanoia (S04E07)

Westworld - Metanoia (S04E07)

Photo © Home Box Office
Photo © Home Box Office
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Předposlední díl je již onli­ne na HBO. A pod­le mého názo­ru nej­slab­ší z celé série. Myslím, že tvůr­ci při­pra­vu­jí sku­teč­ný konec seri­á­lu, když nám při­nes­li napros­té dějo­vé nesmys­ly, kte­ré způ­so­bí smrt toli­ka oblí­be­ných postav.

Každou posta­vu, co pro­šla celým seri­á­lem až do čtvr­té sezó­ny mám svým způ­so­bem rád. I pře­rod Dolores do Christiny se v cel­ku pove­dl, ale před­po­sled­ní díl, t. j. 39 z cel­ko­vé­ho počtu moje před­sta­vy zni­čil.

Nejdříve jsem na začát­ku sezó­ny čekal, že Christina bude úpl­ně nová posta­va, ve kte­ré bude­me sle­do­vat její pří­běh, život, lás­ku. Nestalo se. S pří­cho­dem Bernarda jsem čekal, že se zno­vu vrá­tí schop­ný tvůr­ce, kte­rý umí pra­co­vat s robo­ty, nesta­lo se. A samo­zřej­mě Maeve, kte­rá celou ces­tu z Westworldu doká­za­la ujít nej­ví­ce ces­ty k záchra­ně. Taky mně zkla­ma­la.

A kdo všech­no zemřel? No Maeve a Bernard. Samozřejmě i Charlote a i původ­ní William. Což jas­ně zna­čí, že buď­to nový seri­ál bude pokra­čo­vat úpl­ně s novou sesta­vou, kte­rá se vrá­tí do zří­ce­nin svě­ta, nebo seri­ál posled­ním dílem kon­čí.

V před­cho­zí sezó­nách jsme měli ale­spoň jas­no v podti­tul­ko­vé scé­ně, že se budou řešit nové pro­blémy, a tak dou­fám, že se ale­spoň za 2 roky seri­ál ukon­čí rozum­nou sezó­nou, kte­rá bude lep­ší než čtvr­tá sezó­na.

Začneme tím, že není vyře­še­no něko­lik věcí z před­cho­zích sezón, kte­ré by urči­tě stá­lo za pře­zkou­má­ní v posled­ní páté sezó­ně

Já si nevím ani rady, jak tuto epi­zo­du hod­no­tit, ale bohu­žel pro mě to je nej­slab­ší epi­zo­da z celé­ho seri­á­lu. Jako kdy­by byli tvůr­ci na dro­gách! 20 %


Podívejte se na hodnocení Westword na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Westworld


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,24261 s | počet dotazů: 251 | paměť: 73122 KB. | 19.06.2024 - 18:57:18