Kritiky.cz > Zajímavosti > Skleněný pokoj - Vila Tugendhat

Skleněný pokoj - Vila Tugendhat

Skle Zajimavosti
Skle Zajimavosti
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Při natá­če­ní ve vile Tugendhat se muse­la dodr­žo­vat veš­ke­rá opat­ře­ní, aby neby­la památ­ka UNESCO poško­ze­na.

Filmaři muse­li na pod­la­hu Skleněného poko­je vily polo­žit nové barev­ně iden­tic­ké lino, aby se původ­ní nepo­ško­di­lo, byly posta­ve­ny faleš­né příč­ky. I tak musel celý štáb nosit po dobu natá­če­ní návle­ky.

Každý člen štá­bu byl ozna­čen pás­kou, celý objekt hlí­da­la ost­ra­ha. A hlí­da­la spo­leh­li­vě, pro­to­že jed­nou dokon­ce nechtě­la do objek­tu vpus­tit ani ředi­tel­ku vily Tugendhat, pro­to­že neby­la ozna­če­na pás­kou, a exter­ní ost­ra­ha ji nezna­la a nevě­dě­la, že jde o paní ředi­tel­ku.

Ve vile se samo­zřej­mě nesmě­lo ani jíst ani pít a pohy­bo­vat se muse­lo s nej­vět­ší opa­tr­nos­tí, nikdo se tře­ba nesměl opí­rat o stě­ny, aby se nepo­ško­di­ly.

Přestože pano­va­lo hor­ké léto, štáb měl na poča­sí štěs­tí, pro­to­že v době nej­vět­ších veder by asi natá­če­ní, kdy osvět­le­ní vydá­vá ohrom­né množ­ství tep­la, bylo nesne­si­tel­né. Ve vile se ale toči­lo v době, kdy ved­ra ješ­tě nevr­cho­li­la.

Mezi nej­ná­roč­něj­ší scé­ny pat­ři­lo zasně­žo­vá­ní zahra­dy a oko­lí vily, na kte­ré byla pou­ži­ta drce­ná celu­ló­za. Tu fil­ma­ři pou­ži­li také na zasně­žo­vá­ní dal­ších exte­ri­é­rů - cel­kem bylo tře­ba 250 kilo­gra­mů této suro­vi­ny.

Pro natá­če­ní scén z 30.let byl z čás­ti pou­žit původ­ní náby­tek vily Tugendhat. Pro scé­ny z vál­ky a 60. let  byl nave­zen náby­tek odpo­ví­da­jí­cí době děje.

V jed­né z klí­čo­vých scén je roz­bi­to ve vile Tugendhat okno.  Scéna se natá­če­la tak, že původ­ní okno bylo díky důmy­sl­né­mu mecha­nis­mu zasu­nu­to a na jeho mís­to byl insta­lo­ván faleš­ný oken­ní rám, jehož sklo se roz­bi­je. Samozřejmě doko­na­lé­mu efek­tu ješ­tě pomá­há stu­dio Magic Lab, kde vzni­ka­ly tri­ky.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Skleněný pokoj - Herci a tvůrci19. března 2019 Skleněný pokoj - Herci a tvůrci Herečka Carice van Houten, je známa ze seriálu Hra o trůny, válečného dramatu Valkýra, kde hrála po boku Toma Cruise, oceňovaného snímku Paula Verhoevena Černá kniha, nebo filmů Love […] Posted in Speciály
  • Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky19. března 2019 Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky Pro hlavní představitelky bylo třeba objednat 7 paruk – 4 pro Carice van Houten a 2 pro Hannu Alström a 1 pro Alexandru Borbély. Pro Hannu Alström bylo třeba vytvořit také falešné […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Hlavní postavy19. března 2019 Skleněný pokoj - Hlavní postavy Hana a Liesel Hlavní postavy Hana (Carice van Houten) a Liesel (Hanna Alström) procházejí celým filmem. Opakují se situace, v nichž jsou obě přítelkyně společně, proto jsem musela vždy […] Posted in Profily postav
  • Skleněný pokoj - Kostýmy19. března 2019 Skleněný pokoj - Kostýmy Katarína Štrbová Bieliková navrhla a vytvořila pro film 90 původních kostýmů, celkem bylo třeba obléknout 500 osob, včetně komparzistů.  Kostýmy pohledem autorky Kataríny Štrbové […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Historické automobily19. března 2019 Skleněný pokoj - Historické automobily Ve filmu hraje řada historických vozidel. Kabriolet Landauer, kterým cestují Liesel a Viktor, představuje automobil značky Cord 812 z roku 1937. Vůz, o který se ve filmu stará šofér […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Lokace19. března 2019 Skleněný pokoj - Lokace Film se natáčel celkem 33 dní nejen ve vile Tugendhat, ale také  na dalších místech v Brně, dále v Praze, Plzni, na zámku  a v zámeckém parku Lednice nebo na Chateau Kotěra. Byt Hany se […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Řekli k filmu19. března 2019 Skleněný pokoj - Řekli k filmu „Nejprve jsem přijel do Brna kvůli mé knize o Mendelovi. Protože zde žil. Vilu jsem tehdy navštívil jako turista a nadchla mě. Jenomže v té době mne žádný příběh nenapadl. To se stalo až o […] Posted in Speciály
  • Skleněný pokoj - SYNOPSE19. března 2019 Skleněný pokoj - SYNOPSE Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný dům. Mistrovské dílo modernistické architektury z betonu a oceli je dílem slavného architekta von Abta. […] Posted in Speciály
  • Film režiséra Julia Ševčíka Skleněný pokoj bude mít slavnostní premiéru 12. března v brněnském Univerzitním kině Scala, do široké distribuce vstupuje 14. března 20198. března 2019 Film režiséra Julia Ševčíka Skleněný pokoj bude mít slavnostní premiéru 12. března v brněnském Univerzitním kině Scala, do široké distribuce vstupuje 14. března 2019 Hlavní ženské role ve filmu hrají hvězda seriálu Hra o trůny Carice van Houten, která ztvárňuje Hanu, a přední švédská herečka Hanna Alström, známá z akční série Kingsman, která hraje […] Posted in Filmové premiéry
  • Masaryk - 60 %28. října 2021 Masaryk - 60 % Málokomu se podaří dělat v životě to, co ho baví. Většinou má člověk určité představy, které postupně mění vlivem okolností. Podobně to měl i Jan Masaryk, syn prvního československého […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29970 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72187 KB. | 23.07.2024 - 17:14:54