Kritiky.cz > Horory > Kybernetická babička (1962)

Kybernetická babička (1962)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Revoluční lout­ko­vý film z díl­ny Jiřího Trnky.

Jiří Trnka asi pro mla­dou gene­ra­ci nebu­de pat­řit mezi nej­zná­měj­ší oso­by čes­ko­slo­ven­ské fil­mo­vé a diva­del­ní scé­ny, ale ten­to zaslou­ži­lý umě­lec si zís­kal obdiv a úctu doslo­va po celém svě­tě. Hlavně díky tomu, že byl zakla­da­te­lem čes­ké­ho lout­kář­ství a lout­ko­vé­ho fil­mu, jako jeden z mála doká­zal pro­ra­zit i za hra­ni­ce teh­dej­ší­ho Československa.

Režie: Jiří Trnka
Rok výro­by: 1962
Délka: 29 min
Země: Československo

Hlasy postav:
Vlasta Pospíšilová
Jan Adam
Zdeněk Šob
Jana Werichová

Tento vše­stran­ný člo­věk byl nejen skvě­lým lout­ká­řem, ale i malí­řem, socha­řem, ilu­strá­to­rem či reži­sé­rem. Založil stu­dio kres­le­né­ho fil­mu Bratři v triku- jeho nej­vý­znam­něj­ší­mi ani­mo­va­ný­mi sním­ky jsou pohád­ka BAJAJA (1950) a film STARÉ POVĚSTI ČESKÉ (1952). Za svou prá­ci zís­kal řadu oce­ně­ní a jeho tvor­ba je dodnes veli­ce uzná­va­ná.

Krátkometrážní lout­ko­vý sní­mek Kybernetická babič­ka pat­ří mezi jeho posled­ní fil­my. Jde o Trnkovu vizy tech­no­lo­gic­ké­ho a vědec­ké­ho pokro­ku vpřed, kdy se může stát, že bude člo­věk nahra­zen stro­jem. Vzhledem ke stá­ří fil­mu je oprav­du podi­vu­hod­né jak si doká­zal reži­sér před­sta­vit ve své vizy budouc­nost a pokrok lid­stva. Protože je potře­ba říct, že spous­ta prv­ků, kte­ré je zde mož­no spat­řit dnes sku­teč­ně exis­tu­je. Trnka doká­zal do své­ho lout­ko­vé­ho sním­ku sklou­bit hned něko­lik fil­mo­vých žánrů dohro­ma­dy. Od sci­fi, přes psy­cho­lo­gic­ké dra­ma až po náznak horo­ro­vé atmo­sfé­ry, kte­rá gra­do­va­la i díky dob­ré­mu hudeb­ní­mu pod­kla­du a pře­de­vším vyni­ka­jí­cí­mu hla­so­vé­mu dopro­vo­du.

Je mi jas­né, že pro někte­ré z vás bude toto dílo nuda a těž­ko pocho­pi­tel­né, ale ti kte­ří už mají něja­kou tu zku­še­nost s Trnkovou tvor­bou mi dají urči­tě za prav­du, že jde o doce­la sluš­né impo­zant­ní dílo, kte­ré v době vzni­ku udě­la­lo mezi divá­ky sluš­ný hum­buk a dodnes pat­ří mezi kle­no­ty lout­ko­vé­ho fil­mu. Hlavně tedy scifi-hororového žán­ru, těch tedy oprav­du moc není. Jediné co mi troš­ku víc vadi­lo byla občas­ná pří­tom­nost nelo­gic­kých scén, kte­ré naštěs­tí vel­mi rych­le zmi­ze­ly. Určitě vám ten­to sní­mek dopo­ru­čím, pro­to­že si mys­lím, že by ho měl vidět kaž­dý. Je to kus his­to­rie.

Hodnocení:
70%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Obrázkové logočtení- zajímavé publikace pro děti i dospělé21. července 2023 Obrázkové logočtení- zajímavé publikace pro děti i dospělé Pracujete s dětmi? Hledáte inspirace a hezké příběhy pro upevňování a automatizaci hlásek L, R, Ř? Chodíte s dětmi na logopedii a stále se vám nedaří tyto hlásky správně vyslovovat? Tak […] Posted in Recenze knih
  • Escape Room (2019)7. srpna 2020 Escape Room (2019) Pojďme hledat vodítka a nápovědy, jinak tu dneska všichni zařveme!Šest lidí nezávisle na sobě obdrží podivnou kostku s nabídkou, aby se zúčastnili hry „Úniková místnost“. […] Posted in Horory
  • Aruna M. Siewertová:Rostlinná antibiotika9. listopadu 2015 Aruna M. Siewertová:Rostlinná antibiotika Někdy člověk najde, co vůbec nehledal. Tento citát od Alexandra Fleminga, objevitele penicilínu, najdete ve velmi zajímavé knížce Rostlinná antibiotika od autorky Aruny M. Siewertové.  Ona […] Posted in Recenze knih
  • Bisangseongeon26. listopadu 2022 Bisangseongeon Jížní Korea a intenzivní katastrofický Thriller z letadla ( jeden z nejlepších v žánru!). Filmy z prostředí letadel mám hodně rád, uzavřený prostor, panika a chaos zkrátka na plátně […] Posted in Krátké recenze
  • Titulky k Fantasy Island S01E04 - Once Upon a Time in Havana6. července 2022 Titulky k Fantasy Island S01E04 - Once Upon a Time in Havana Alma je mladá dívka, která ze všeho nejvíc na světě miluju hudbu. Její tradičně založená rodina ovšem její rozhodnutí neschvaluje a tak se Alma vydá na Fantasy Island a jejím přáním je, […] Posted in Titulky
  • Grieta, La (1990)26. srpna 2012 Grieta, La (1990) Španělský podmořský horor o jedné průrvě, nepovedeném vědeckém výzkumu a hromadě zmutovaných monster. Vojenské námořnictvo ztratí kontakt s ponorkou SIREN I., která měla […] Posted in Horory
  • Dobrý den, noci není historický snímek, říká o svém filmu režisér Marco Bellocchio19. března 2016 Dobrý den, noci není historický snímek, říká o svém filmu režisér Marco Bellocchio Marco Bellocie je významný italský režisér, který ke svým mnoha režisérským oceněním získal v Obecním domě jedno další, čímž je cena Kristián za přínos kinematografii. Režisér zavtipkoval, […] Posted in Festivaly
  • A Beast in Love22. června 2023 A Beast in Love Sračka, ale neskutečná. Japonci neumí točit filmy. Je to ve všech ohledech divný, navíc záporná postava je jakýsi creepy transvestita. Postavy jsou ploché a nezaujmou, hodinu se zde […] Posted in Krátké recenze
  • Final Destination 3 (2006)8. února 2017 Final Destination 3 (2006) Ocitneš li se na seznamu SMRTI, nepřestane, dokud tě nedostane!!!   Wendy se společně se svým přítelem a několika kamarády vydává do zábavního parku, aby si zde kromě zábavy […] Posted in Horory
  • Cool deník na holčičí tajnosti prostě musíš mít. Tak neváhej a zazipuj si "Můj deník na ZIP"8. července 2018 Cool deník na holčičí tajnosti prostě musíš mít. Tak neváhej a zazipuj si "Můj deník na ZIP" Tajný deník či diář by zcela určitě měla vlastnit každá dospívající dívka, aby si tak mohla zapisovat svoje přání, myšlenky, sny, a hlavně si prostřednictvím něho udělala ve svých věcech  […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,01798 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71726 KB. | 18.07.2024 - 13:16:16