Kritiky.cz > Horory > Lodge, The (2008)

Lodge, The (2008)

rp Lodge The 2008.jpg
rp Lodge The 2008.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mladý pár si chtěl užít tro­chu roman­ti­ky v nád­her­ném hor­ském pro­stře­dí, mís­to toho tam však na ně čeká podi­vín­ský správ­ce a na divá­ka hro­ma­da nudy…


Julie a Michael jsou mla­dý mile­nec­ký pár, kte­rý si pro­najme na víkend pěk­ný pro­stor­ný domek v horách. Chtějí si v sou­kro­mí užít tro­chu té roman­ti­ky, kou­ře­ní trá­vy a divo­ké­ho sexu. Prvotní nad­še­ní však záhy vez­me za své, když se sezná­mí s podi­vín­ským správ­cem Henrym. Nejen že se cho­vá div­ně, ale neu­stá­le mají pocit, že je někdo špe­hu­je, sly­ší v domě podiv­né zvu­ky a začnou se jim ztrá­cet i osob­ní věci. Jejich pobyt se brzy změ­ní v hoto­vou noč­ní můru…


Český název: Horská bouda

Režie: Brad Helmink, John Rauschelbach
Rok výro­by: 2008
Délka: 83 min
Země: USA
Hrají:
Owen Szabo...(Michael)
Elizabeth Kell...(Julia)
Kevin McClatchy...(Henry)
Mandi Kreisher...(Desi)
...a dal­ší


Jistě se najde spous­ta z vás, kte­ří by rádi strá­vi­li pár dní někde na samo­tě, jen se svým part­ne­rem či part­ner­kou a doslo­va si uží­va­li kaž­dou spo­leč­nou chví­li dale­ko od lidí. Horské pro­stře­dí, čirá říč­ka, nád­her­ný domek (či vel­ká cha­ta), zdra­vá nadr­že­nost – jo tak tohle bych si doká­zal pořád­ně užít. Problém však nasta­ne ve chví­li, kdy se kolem vás začne motat podiv­ný správ­ce, kte­rý mož­ná není tím, za koho se vydá­vá, po veče­rech sly­ší­te div­né zvu­ky a ono nád­her­né mís­to začne vydá­vat děsi­vé tajem­ství.
Horská bouda na mne celou dobu půso­bi­la jako laci­ný tele­viz­ní kou­sek, kte­rý měl sice doce­la zají­ma­vý začá­tek, ale jinak to byla dost dlou­hou dobu cel­kem vel­ká nuda. Počáteční cvr­li­ká­ní zami­lo­va­né­ho páreč­ku, všech­ny ty kecy oko­lo sexu jsou záhy vystří­dá­ny kon­fron­ta­cí s div­ným správ­cem a záhad­nou zakr­vá­ce­nou dív­kou. Očekával jsem pří­chod pořád­né atmo­sfé­ry, kte­rá vygra­du­je ale­spoň solid­ní bru­tál­ní podí­va­nou, ale mís­to toho jsem se dočkal jen vyčpě­lé rádo­by drs­né potyč­ky a až úsměv­né­ho finá­le. Navíc si po celou dobu říká­te, že jste vět­ši­nu z toho už vidě­li někde jin­de a v mno­hem lep­ším pro­ve­de­ní.
Pokud snad oče­ká­vá­te něja­ké krva­vé hody, bru­ta­li­tu či ale­spoň pořád­né fil­mo­vé zná­sil­ně­ní, tak si nech­te zajít chuť. Většina důle­ži­tých momen­tů se ode­hra­je mimo záběr kame­ry (tedy až na jed­no umlá­ce­ní ve stá­jích). Nervózně jsem poku­ko­val po časo­mí­ře, kdy už tohle utr­pe­ní skon­čí a to mys­lím smr­tel­ně váž­ně. Co se herec­kých výko­nů týče, tak to rov­něž neby­la žád­ná slá­va, ale to dávám na vrub hlav­ně sla­bé­mu scé­ná­ři. Nebýt zají­ma­vé­ho začát­ku, pěk­né­mu pro­stře­dí + hlav­ní hrdin­ce a finál­ní­mu zúčto­vá­ní ve stá­jích, při­klo­nil bych se ješ­tě k men­ší­mu hod­no­ce­ní. 

Hodnocení:
30%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • 17. 8. 201717. srpna 2017 17. 8. 2017 Filmové premiéry dnešního dne. Po strništi bos Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena […] Posted in Filmové premiéry
  • In a Dark Place (2006)29. září 2012 In a Dark Place (2006) Děj filmu se točí okolo dvou dětí, jejich vychovatelky a temných sil, které se jich chtějí zmocnit. Nebo ne? Mladá učitelka výtvarné výchovy Anna přijme novou práci, kde bude dělat […] Posted in Horory
  • 3 Headed Shark Attack (2015)7. října 2015 3 Headed Shark Attack (2015) Neházejte odpadky do moře!    Praktikantka Maggie se společně s několika dobrovolníky přidává ke skupině vědců, kteří v Pacifiku zkoumají takzvaný „Odpadkový […] Posted in Horory
  • Tragický osud Carole Landisové: Hollywoodská hvězda, která zářila, ale skončila sebevraždou1. ledna 2024 Tragický osud Carole Landisové: Hollywoodská hvězda, která zářila, ale skončila sebevraždou V roce 1935, po střední škole a krátkém manželství v kalifornském San Bernardinu, utekla Frances Ridsteová do San Franciska, kde pracovala jako tanečnice v nočním klubu a zpěvačka pod […] Posted in Zajímavosti
  • Nevědomí | Oblivion [65%]20. dubna 2013 Nevědomí | Oblivion [65%] Nevědomí http://www.csfd.cz/film/282846-nevedomi/ http://www.imdb.com/title/tt1483013/ Alternativní názvy: Oblivion, Nevedomí Nevhodný mládeži do 12 let V kinech ČR od: […] Posted in Filmové recenze
  • Expedice: Džungle (2021)30. července 2021 Expedice: Džungle (2021) Jaume Collet-Serra je šikovný režisér, jeho prvotina Orphan je velká pecka a líbila se mi i jeho spolupráce s Liamem Neesonem- to byla ještě doba, kdy Liam točil fajn filmy, ale tohle […] Posted in Krátké recenze
  • Frankenweenie (1984)29. prosince 2016 Frankenweenie (1984)  Ztráta milovaného psa donutí mladého Viktora k zoufalému činu... Malý Viktor je nadšeným filmařem a na svém kontě má už několik amatérských videí. Ústřední postavou je jeho […] Posted in Horory
  • Swarm of the Snakehead (2006)2. ledna 2022 Swarm of the Snakehead (2006)  Obyvatele malého městečka v Marylandu napadnou geneticky upravení hadohlavci…William Everson se po rozvodu rozhodne strávit nějaký čas se svými třemi dcerami v jeho […] Posted in Horory
  • Karlík a továrna na čokoládu - Willy Wonka je Johny Depp31. března 2019 Karlík a továrna na čokoládu - Willy Wonka je Johny Depp Podivín Willy Wonka je proslulý svou továrnou na výrobu čokolády, kterou zásobuje celý svět. V továrně však již dlouho nikdo nebyl, ani nikdo neví, co se tam vlastně odehrává. Před lety […] Posted in Retro filmové recenze
  • Krampus Origins (2018)22. prosince 2022 Krampus Origins (2018) Vánoce jsou tady, tak proč si tahle nezařádit v jednom malém sirotčinci…Během První světové války skupina amerických vojáků překvapí německého nepřítele a do rukou se jim […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87015 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71832 KB. | 18.07.2024 - 11:41:51