Kritiky.cz >

PS Plus v březnu nabídne Final Fantasy VII Remake, Farpoint,...

PS Plus v břez­nu nabíd­ne Final Fantasy VII Remake, Farpoint, Remnant From the Ashes a Maquette. V před­plat­ném nadá­le do 1. břez­na zůstá­va­jí Control: Ultimate Edition a Concrete Genie, do 5. břez­na pak Destruction AllStars. Read more »

Autoři logických adventur INSIDE a Limbo chystají...

Autoři logic­kých adven­tur INSIDE a Limbo chys­ta­jí ambi­ci­óz­ní hru. Nejnovější pro­jekt od dán­ské­ho stu­dia Playdead bude dle inzer­ce pra­cov­ních pozic open-world sci-fi adven­tu­ra z tře­tí oso­by. Vyjít má ve spo­lu­prá­ci s Epic... Read more »

Remedy odložilo Control Ultimate Edition pro nové konzole z...

Remedy odlo­ži­lo Control Ultimate Edition pro nové kon­zo­le z kon­ce letoš­ní­ho roku na pro­za­tím nesta­no­ve­né datum příští­ho roku Read more »

Vývojáři se obávají problémů s optimalizací her na Xbox...

Vývojáři se obá­va­jí pro­blé­mů s opti­ma­li­za­cí her na Xbox Series S, kon­krét­ně se tak vyjá­d­řil Sasan Sepehr, tech­nic­ký pro­du­cent Remedy Entertainment (Control, Alan Wake). Read more »
Stránka načtena za 2,57335 s | počet dotazů: 185 | paměť: 46704 KB. | 23.06.2024 - 02:52:07