Kritiky.cz >

Henry Cavill pravděpodobně chystá tajný Mass Effect projekt....

Henry Cavill prav­dě­po­dob­ně chys­tá taj­ný Mass Effect pro­jekt. Herec momen­tál­ně zná­mí zejmé­na pro svou roli Geralta z Rivie v seri­á­lo­vém Zaklínači se na svém Instagramu totiž pochlu­bil fot­kou, kde může­me vidět... Read more »

Omlazená trilogie Mass Effect: Legendary Edition vyjde pro PC,...

Omlazená tri­lo­gie Mass Effect: Legendary Edition vyjde pro PC, PS4 a Xbox One 14. květ­na letoš­ní­ho roku. Read more »

Mass Effect: Legendary Edition vyjde 12. 3. 2021. Termín...

Mass Effect: Legendary Edition vyjde 12. 3. 2021. Termín vydá­ní před­čas­ně odha­lil sin­ga­pur­ský obchod Shopitree a turec­ký GSSHOP. Read more »

Bioware v rámci The Game Awards 2020 odhalilo nový Mass...

Bioware v rám­ci The Game Awards 2020 odha­li­lo nový Mass Effect. O tom, že nový Mass Effect vzni­ká už víme něja­kou dobu, ale až nyní se nám dosta­lo krát­ké upou­táv­ky. Read more »

Casey Hudson a Mark Darrah opouští studio BioWare. Všechny...

Casey Hudson a Mark Darrah opouš­tí stu­dio BioWare. Všechny pro­jek­ty, na kte­rých dvo­ji­ce pra­co­va­la budou i nadá­le pokra­čo­vat (Anthem Next, Dragon Age 4, Mass Effect: The Legendary Edition, Mass Effect 5). Read more »

Forza Horizon 5 má dorazit ještě před Forzou Motorsport,...

Forza Horizon 5 má dora­zit ješ­tě před Forzou Motorsport, říká novi­nář Jeff Grubb. Nedávno odha­lil remas­ter Mass Effect tri­lo­gie nebo remas­ter Need for Speed. Read more »

Příští Mass Effect se ukazuje na concept artech z knihy...

Příští Mass Effect se uka­zu­je na con­cept artech z kni­hy BioWare: Stories and Secrets From 25 Years of Game Development +3 Read more »

BioWare představují Mass Effect: Legendary Edition. Od...

BioWare před­sta­vu­jí Mass Effect: Legendary Edition. Od remaste­ro­va­né tri­lo­gie může­me čekat vylep­še­né tex­tu­ry a mode­ly postav, vyš­ší sním­ko­vou frek­ven­ci a vyš­ší roz­li­še­ní. Společně s ofi­ci­ál­ním ozná­me­ním omla­ze­né tri­lo­gie na N7 Day jsme... Read more »

V sobotu se uskuteční N7 Day. Na každoroční týden...

V sobo­tu se usku­teč­ní N7 Day. Na kaž­do­roč­ní týden věnu­jí­cí se sérii Mass Effect láka­jí dabé­ři Mark Meer (Velitel Shepard) a Jennifer Hale (Velitelka Shepard) kte­rá záro­veň dodá­vá, že v sobo­tu... Read more »

Studio Obsidian Entertainment posilnil senior narrative...

Studio Obsidian Entertainment posil­nil seni­or narra­ti­ve desig­nér Jay Turner (Mass Effect, Dragon Age: Prameny), kte­rý mezi lety 2004 a 2011 pra­co­val pro BioWare. Read more »

Mass Effect: Legendary Edition obdržel v Jižní Koreji rating,...

Mass Effect: Legendary Edition obdr­žel v Jižní Koreji rating, ofi­ci­ál­ní ozná­me­ní ze stra­ny EA by moh­lo při­jít už brzy Read more »

Omlazená Mass Effect trilogie má nakonec vyjít až 26. ledna...

Omlazená Mass Effect tri­lo­gie má nako­nec vyjít až 26. led­na | Venture Beat 📰 Read more »

Omlazená trilogie Mass Effect by měla nést název Legendary...

Omlazená tri­lo­gie Mass Effect by měla nést název Legendary Edition a na Nintendo Switch vyjít až poz­dě­ji | Jeff Grubb 📰 Read more »

K 25 titulům na Steam od EA míří více než 1000...

K 25 titu­lům na Steam od EA míří více než 1000 achie­ve­men­tů. Seznam pod­po­ro­va­ných her: A Way Out... Battlefield Hardline Battlefield 1 Battlefield 3 Battlefield 4 Battlefield V Burnout Paradise... Read more »
Stránka načtena za 3,09654 s | počet dotazů: 207 | paměť: 47812 KB. | 18.05.2024 - 19:23:57