Kritiky.cz >

Henry: Portrét masového vraha – Zabíjení jako životní styl

Žena nase­dá do své­ho auta. Motor zarach­to­tí, kola se dají do pohy­bu a vůz opouš­tí par­ko­viš­tě. Je tu však něco, o čem nemá nejmen­ší tuše­ní. Kdosi ji z povzdá­lí sle­du­je, jako pre­dá­tor... Read more »

Road to Perdition

Těžko říct, zda je to pou­há náho­da, či důsle­dek tvr­dé prá­ce, ale kaž­dý film, ve kte­rém se obje­ví Tom Hanks je vždy exce­lent­ní, ať hra­je mlčen­li­vou roli tro­seč­ní­ka, nebo­hé­ho imi­gran­ta,... Read more »

Veřejní nepřátelé

Michael Mann se naro­dil roku 1943 v drs­ném prů­mys­lo­vém měs­tě Chicago v Illinois a jeho původ se oprav­du neza­pře. Jeho hlav­ním moti­vu­jí­cím moto­rem, jenž ho popo­há­ní stá­le kupře­du se sta­ly kri­mi­nál­ky, z nichž... Read more »

Road to Perdition - První úspěšný film režiséra posledních dvou bondovek!

Malý Mike Sullivan náho­dou u své­ho táty zahléd­ne pis­to­li. Do té doby on ani jeho mlad­ší bráš­ka netu­ší, čím si vlast­ně jejich táta vydě­lá­vá. Rozhodne se to tedy vypá­t­rat. Jeho zvě­da­vost... Read more »
Stránka načtena za 2,94679 s | počet dotazů: 185 | paměť: 48078 KB. | 05.12.2023 - 05:45:19