Kritiky.cz >

Každoroční seriálový program: Seriál Hospoda z roku 1996

Hospoda je čes­ký tele­viz­ní seri­ál, kte­rý se stal dru­hým kome­di­ál­ním pořa­dem TV Nova po úspěš­ném seri­á­lu Nováci. Natáčení pro­bí­ha­lo v barran­dov­ských ate­li­é­rech v letech 1996 až 1997. Celkem bylo nato­če­no 52 dílů,... Read more »

Oáza: Válečné drama z československé kinematografie, které překonává čas

Kdysi dáv­no jsem viděl Oázu v tele­vi­zi. Bylo to patr­ně v květ­no­vých dnech, pro­to­že teh­dy běže­lo vel­ké kvan­tum váleč­ných fil­mů a patr­ně to ješ­tě bylo na čer­no­bí­lé Tesle. Film se mi líbil,... Read more »
Stránka načtena za 2,02004 s | počet dotazů: 180 | paměť: 46805 KB. | 15.06.2024 - 10:36:43