Kritiky.cz >

Budoucí hry od Bethesdy na PlayStation a Nintendo Switch...

Budoucí hry od Bethesdy na PlayStation a Nintendo Switch vychá­zet nebu­dou. Definitivně to potvr­dil Phil Spencer v rám­ci při­ví­tá­ní ZeniMax Media do rodi­ny Xbox Game Studios když řekl, že budou­cí titu­ly... Read more »

Vylepšený Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 na next-gen...

Vylepšený Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 na next-gen kon­zo­le dora­zí 26. břez­na. Verze pro Nintendo Switch vyjde poz­dě­ji tom­to roce. Read more »

The Legend of Zelda: Skyward Sword pro Wii z roku 2011 míří...

The Legend of Zelda: Skyward Sword pro Wii z roku 2011 míří na Nintendo Switch ve vylep­še­né ver­zi. Remaster vyjde 16. čer­ven­ce letoš­ní­ho roku. Read more »

Nintendo Switch 46 měsíců od vydání prodalo 79,87 milionu...

Nintendo Switch 46 měsí­ců od vydá­ní pro­da­lo 79,87 mili­o­nu kusů. Pro srov­ná­ní, draž­ší PS4 za stej­nou dobu pro­da­lo o 13 mili­o­nu méně, tedy 67 mili­o­nu a u PS2 to bylo 69,5 mili­o­nu... Read more »

Prince of Persia: The Sands of Time se dost možná podívá...

Prince of Persia: The Sands of Time se dost mož­ná podí­vá také na Nintendo Switch. Ubisoft to nazna­ču­je ve svém ame­ric­kém Ubisoft Store, kde je mezi plat­for­ma­mi také Nintendo... Read more »

Populární Among Us je nyní dostupný také na Epic Games...

Populární Among Us je nyní dostup­ný také na Epic Games Store. Před pár dny se titul dočkal Nintendo Switch ver­ze. Read more »

Český free-to-play survival Vigor od Bohemia Interactive...

Český free-to-play sur­vi­val Vigor od Bohemia Interactive (DayZ, Arma) vychá­zí pro PlayStation 4 a PlayStation 5. Hra už je del­ší dobu dostup­ná také na Nintendo Switch. Read more »

Ubisoft představil službu Ubisoft Connect, která propojí...

Ubisoft před­sta­vil služ­bu Ubisoft Connect, kte­rá pro­po­jí Uplay a Ubisoft Club a umož­ní pře­ne­se­ní ulo­že­ných pozic mezi jed­not­li­vý­mi ver­ze­mi her. Ubisoft Connect odstar­tu­je 29. 10. a bude pod­po­ro­vat všech­ny plat­for­my od PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox... Read more »

Sniper Elite 4 na Nintendo Switch vyjde 17. 11. letošního roku

Sniper Elite 4 na Nintendo Switch vyjde 17. 11. letoš­ní­ho roku Read more »

Football Manager 2021 představuje novinky. Populární...

Football Manager 2021 před­sta­vu­je novin­ky. Populární fot­ba­lo­vý simu­lá­tor vychá­zí pro Microsoft Windows 24. lis­to­pa­du. Verze pro kon­zo­le Xbox One, Xbox Series X|S a Nintendo Switch dora­zí v pro­sin­ci. Read more »

Ve Farm Mechanic Simulator budeme opravovat zemědělské...

Ve Farm Mechanic Simulator bude­me opra­vo­vat země­děl­ské stro­je. Nejnovější simu­lá­tor od pol­ských Ultimate Games S.A (Ultimate Fishing Simulator) vyjde kon­cem příští­ho roku pro PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox... Read more »

Mass Effect Trilogy Remastered by měl skutečně dorazit 15....

Mass Effect Trilogy Remastered by měl sku­teč­ně dora­zit 15. 10.2020, pro­zra­zu­je na svých strán­kách čes­ký obchod Herní svět. Remasterovaná tri­lo­gie by měla stát 1459 Kč, pro Nintendo Switch 1169 Kč. Read more »

PS4 verze Need For Speed: Hot Pursuit Remastered dostala v...

PS4 ver­ze Need For Speed: Hot Pursuit Remastered dosta­la v Jižní Koreji rating. Očekávaný ale neo­zná­me­ný remas­ter by měl ke kon­ci roku vyjít na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series... Read more »

Mafiánská strategie Empire of Sin k nám dorazí 1. prosince...

Mafiánská stra­te­gie Empire of Sin k nám dora­zí 1. pro­sin­ce ve ver­zích pro PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch a Microsoft Windows. Read more »

Oblíbená 2D bojovka Scott Pilgrim vs. The World vyjde koncem...

Oblíbená 2D bojov­ka Scott Pilgrim vs. The World vyjde kon­cem roku v kom­plet­ní edi­ci na PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia a Microsoft Windows) Read more »

Akční mlátička No More Heroes 3 pro Nintendo Switch se z...

Akční mlá­tič­ka No More Heroes 3 pro Nintendo Switch se z důvo­du pan­de­mie odklá­dá na příští rok Read more »

Nintendo žádá vývojáře třetích stran, aby své hry...

Nintendo žádá vývo­já­ře tře­tích stran, aby své hry vytvo­ři­li potaž­mo opti­ma­li­zo­va­li pro roz­li­še­ní 4K na TV, vše nasvěd­ču­je pří­cho­du kon­zo­le Nintendo Switch Pro, uvá­dí Bloomberg. Read more »

Nová Zelda je prý ještě daleko, místo toho Nintendo...

Nová Zelda je prý ješ­tě dale­ko, mís­to toho Nintendo ozná­mi­lo Hyrule Warriors: Age of Calamity, což je prequel posled­ní Zeldy, kte­rý se ode­hrá­vá 100 let před pří­bě­hem Breath of... Read more »

Studio Ripstone oznamuje Poker Club. Hra nabídne turnaje až...

Studio Ripstone ozna­mu­je Poker Club. Hra nabíd­ne tur­na­je až pro 200 hrá­čů a pod­po­ru ray-tracingu. Titul vyjde na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch a Microsoft Windows. Read more »

Český survival Vigor vyjde na Nintendo Switch, PS4 a PS5

Český sur­vi­val Vigor vyjde na Nintendo Switch, PS4 a PS5 Read more »

Business simulátor oznamuje svůj příchod na konzoli Nintendo...

Business simu­lá­tor ozna­mu­je svůj pří­chod na kon­zo­li Nintendo Switch Read more »
Stránka načtena za 2,50432 s | počet dotazů: 225 | paměť: 47809 KB. | 23.07.2024 - 17:04:26