Kritiky.cz >

Mortal Kombat 1: Restart značky přináší nový level hraní

Jednou z her, kte­ré mají sil­nou fanouš­kov­skou základ­nu, vel­kou his­to­rii vyda­ných her, něko­lik fil­mů i seri­á­lů, je hra Mortal Kombat. V září vyšel její „polo“ restart, aby se zapo­mně­lo na před­cho­zí díly... Read more »

Shrek 5: Co víme o očekávaném pokračování animované ságy

Shrek 5 je film, na kte­rý čeka­jí mili­o­ny fanouš­ků po celém svě­tě. Od posled­ní­ho dílu Shrek: Zvonec a konec uply­nu­lo už více než deset let, a přes­to se zdá, že pří­běh zele­né­ho... Read more »
Stránka načtena za 2,45769 s | počet dotazů: 186 | paměť: 47458 KB. | 25.04.2024 - 12:07:46