Kritiky.cz >

V tento den roku 1973 byl do kin uveden film „Vymítač ďábla“

Vzhledem k tomu, že se jed­na­lo o horor, kte­rý výraz­ně pře­kro­čil roz­po­čet a v hlav­ních rolích se neob­je­vi­ly žád­né vel­ké hvězdy, nemě­la spo­leč­nost Warner Brothers od „Vymítače ďáb­la“ vel­ká oče­ká­vá­ní. Nepředstavilo film v před­pre­mi­é­ře... Read more »

Chyť mě, když to dokážeš - Přehlížený snímek Spielberga.

Ještě než dosá­hl plno­le­tos­ti, tedy jeden­a­dva­ce­ti let, pát­ra­la po Franku W. Abignailovi (Leonardo DiCaprio) poli­cie bez­má­la tři­ce­ti stá­tů a pro agen­ta FBI Carla Hanrattyho (Tom Hanks) byl doslo­va noč­ní můrou. V šest­nác­ti... Read more »

Chyť mě, když to dokážeš - Jak se vám líbí Leonardo DiCaprio? Velký podvodník!

Leonardo DiCaprio a Tom Hanks v hlav­ní roli dob­ro­druž­né­ho, lehce humor­né­ho, fil­mu Stevena Spielberga na moti­vy sku­teč­né udá­los­ti. Frank W. Abagnale posta­vil svo­ji kari­é­ru na padě­lá­ní čeho­ko­liv, co padě­lat lze, aby... Read more »

Vymítač ďábla - nejslavnější film Williama Friedkina (Francouzská spojka)

Film „Vymítač ďáb­la“ je zná­mý nejen mezi fanouš­ky horo­rů, a to i přes­to, že se o horo­ro­vý sní­mek sku­teč­ně jed­ná. Jsou zde scé­ny, kte­ré budí děs a kte­ré divá­ka donu­tí zadr­žet dech nebo... Read more »

Vymítač ďábla - nejslavnější horor z 70. let.

Klasika. Co jinak říci, kaž­dý fanou­šek horo­ro­vých sním­ku musí ten­to film veli­ce dob­ře znát. Read more »
Stránka načtena za 2,86587 s | počet dotazů: 192 | paměť: 47248 KB. | 20.07.2024 - 10:39:06