Kritiky.cz >

Pes - Mariňák Briggs ve výslužbě dostane úkol, který se ukáže být možná tím nejsložitějším v celé jeho kariéře.

Má dopra­vit psí fen­ku jmé­nem Lulu na pohřeb její­ho býva­lé­ho pána. Vyrážejí spo­leč­ně na ces­tu autem podél pobře­ží Tichého oce­á­nu, aby se do jed­no­ho týd­ne dosta­li na mís­to urče­ní.... Read more »

Božský Bruce

Tato vyni­ka­jí­cí kome­die vám zaru­če­ně zahý­bá brá­ni­ce­mi a pánům, těm zahý­bá mož­ná i něčím jiným :-)! Read more »

Božský Bruce - Býti Bohem je přece tak snadné...

Na svě­tě je spous­ta nemož­ných úko­lů. Jedním z nich je i nato­če­ní tako­vé kome­die, kte­rá by se líbi­la všem – bez roz­dí­lu věku, pohla­ví či sexu­ál­ní ori­en­ta­ce. Tímto se dostá­vá­me k omše­lé a toli­ko... Read more »
Stránka načtena za 2,41664 s | počet dotazů: 185 | paměť: 47637 KB. | 22.04.2024 - 23:24:10