Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Saw 4 - Tak se na to pojďme společně podívat jak to tedy dopadlo…

Saw 4 - Tak se na to pojďme společně podívat jak to tedy dopadlo…

Saw4
Saw4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

U kame­ry opět stál Darren Lynn Bousman, kte­rý má na svě­do­mí dva pře­de­šlé díly a já sem chtěl vědět, jest­li dosto­jí své­mu sli­bu a navrá­tí se ke koře­nům, nebo jeho kva­li­ta bude stá­le kle­sat. No tak v prv­ní řadě musím říct, že to moh­lo dopad­nout hůř, ale taky líp:). Děj fil­mu nava­zu­je na pře­de­šlé díly. A pokud si ho chce­te vychut­nat, tak je dob­ré je znát. I tak bude­te mít na kon­ci fil­mu zase ze vše­ho zma­tek a jak to tak bývá, tak konec nabíd­ne dal­ší mož­nost pro dal­ší díly. Čemuž sem se nedi­vil, poně­vadž je už v pří­pra­vě pátý díl…

Herci jsou nezná­mí, a jedi­ný, kte­rý vás hned bouch­ne do očí je Tobin Bell v roli tres­ta­jí­cí­ho Jigsawa. Rozpitvávat tady děj by bylo zby­teč­né. Všechny díly pod­le mě mají podob­né děje (s výjim­kou Saw I) kde se ako­rát mění akté­ři a pas­ti, a navíc bych vás při­pra­vil o pře­kva­pe­ní:). Tím se nabí­zí dal­ší otáz­ka. Nedošli už ve čtvr­tém díle nápa­dy na pro­myš­le­né mučí­cí nástro­je? S klid­ným srd­cem musím říct, že niko­li. Pasti jsou zde oprav­du bru­tál­ní. Jeden pří­klad za všech­ny: Osoba je při­pou­tá­na na křes­lo a před hla­vou má z nožů udě­la­né tako­vé dve­ře (ty z kov­bo­jek, jak se do nich str­čí a oni se roze­vřou:)) no a těmi­to dveř­mi musí pro­str­čit hla­vu aby se oko­vy na rukou a nohou uvol­ni­ly, nebo poma­lu vykr­vá­cí.

Když zatla­čí na nože obli­če­jem, tak se nože roz­ta­hu­jou a při­tom obě­ti řežou obli­čej. To je jen jed­na z mno­ha pas­tí. Celkově sem jich napo­čí­tal něco oko­lo šes­ti. U toho­to sním­ku jsem nepo­cho­pil, že film dostal pří­stup­nost od 15. Já osob­ně bych to viděl oprav­du na 18. Ve srov­ná­ní s Pokojem 1408 je to mno­hem tvrd­ší podí­va­ná. Hudba je stej­ná jako v před­cho­zích dílech a to není na ško­du, pro­to­že se mi vždyc­ky líbi­la a dob­ře pod­kres­lu­je děj a při­dá­vá hod­ně na atmo­sfé­ře.

PS: Málem bych zapo­mněl… Hned úvod­ní scé­na je pod­le mne pro ty otr­lej­ší… na pitvu sem váž­ně kou­kal s údi­vem. Tam sem popr­vé nepo­cho­pil věk 15 let. A poz­děj­ší fáze fil­mu mne v tom jen utvr­di­ly:).

Co říci na závěr? Ten kdo čeká něja­ké rozuz­le­ní a konec série, se nedo­čká. Film je opro­ti před­cho­zí­mu dílu o příč­ku víš, což se mu daří díky vel­ké­mu množ­ství pas­tí a cel­ko­vě pove­de­né atmo­sfé­ře. Spíše se tedy vrá­til do kole­jí, kte­ré nám nabí­ze­la dvoj­ka, ale s vět­ší bru­ta­li­tou. Pro fanouš­ky série povin­nost, pro ostat­ní dob­rá, i když tro­chu víc krva­vá podí­va­ná. Prostě to není film na večer­ní návště­vu kina s pří­tel­ky­ní:).


Photo © Hollywood Classic Entertainment


Podívejte se na hodnocení Saw 4 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87077 s | počet dotazů: 244 | paměť: 72911 KB. | 25.05.2024 - 14:12:06