Kritiky.cz > Recenze knih > Vinografie - poznejte víno ve 100 obrázcích

Vinografie - poznejte víno ve 100 obrázcích

Vinografie
Vinografie
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud víno rádi neje­nom pije­te, ale zají­má vás i něco o výbě­ru správ­né­ho vína, degusta­ci a výro­bě, tak je tahle kni­ha prá­vě pro vás. Jde spí­še o ency­klo­pe­dii, ve kte­ré se může­te vel­mi zábav­ným způ­so­bem dozvě­dět, co před­chá­zí tomu, než si víno kou­pí­te v obcho­dě a ochut­ná­te ho. Naleznete zde i návod, jak správ­ně degusto­vat, jaké víno si máte dát k růz­ným dru­hům pokr­mů a v jaké zemi může­te najít nej­lep­ší vína.

Musím uznat, že nej­vět­ší plus na téhle kni­ze je, že ji člo­věk rozu­mí. Sice jde o ency­klo­pe­dii, ale není napsa­ná žád­ným slo­ži­tým odbor­ným jazy­kem. Trochu jsem se toho bála, než jsem kni­hu zača­la číst, ale byla jsem z toho vel­mi mile pře­kva­pe­ná.

K tomu abys­te si kni­hu doká­za­li per­fekt­ně užít vel­mi dopo­má­ha­jí nád­her­né ilu­stra­ce. Na kaž­dé strán­ce jsou ilu­stra­ce, tak­že i kdy­bys­te si kni­hu chtě­li jenom pro­lis­to­vat, bude­te z toho mít nád­her­ný záži­tek.

Když kni­hu zhod­no­tím, tak bych urči­tě řek­la, že jde o ency­klo­pe­dii, ale ne odbor­nou, ale spí­še hod­ně zábav­nou. Je to vel­ké plus, pro­to­že se může­te dozvě­dět spous­tu infor­ma­cí o víně zábav­nou ces­tou. Knihu urči­tě dopo­ru­ču­ji všem, co berou víno jako svou záli­bu.

Knihu může­te zakou­pit na Grada.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,74041 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71570 KB. | 14.06.2024 - 01:10:07