Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Virtua tennis 4

Virtua tennis 4

Foto: SEGA
Foto: SEGA
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Úvodem napí­ši, že mne hra vel­mi zkla­ma­la a není se čemu divit, pokud už jste hrá­li Top Spin 4, tak Vám hra při­jde jako pro­cház­ka růžo­vým sadem a hlav­ně jste zkla­ma­ní ze sko­ro ama­tér­ské­ho pro­ve­de­ní hry. Jediné plus, kte­ré se hře může snad při­psat, je hra­ní s pod­po­rou kinect.

Úvodní menu ve hře a celé pohy­bo­va­ní  v nabíd­ce, je veli­ce nepře­hled­né. Ovládání hry je jed­no­du­ché a podob­né hře Top Spin 4 s jed­nou výjim­kou, že nemá­te k dis­po­zi­ci tolik tri­ků a chy­tá­ků na pro­těj­ší­ho hrá­če a tak Vás brzy hra­ní tako­vé­to hry omr­zí.  Grafické pro­ve­de­ní je vel­mi jed­no­du­ché a neza­ujme ničím, žád­né detai­ly, kte­ré by stá­ly za chvá­lu. Provedení a detai­ly hrá­čů, jsou vel­mi fád­ní a nepo­ve­de­né. Co lze hře ješ­tě vyčíst, je poma­lé načí­tá­ní hrá­čů a sta­tis­tik v reži­mu kari­é­ry a také vel­mi dlou­hé ani­ma­ce, kte­ré nejsou až tak gra­fic­ky pro­pra­co­va­né.

V začát­ku reži­mu kari­é­ry máte k dis­po­zi­ci cca 5 hrá­čů, ostat­ní jsou zamče­ni, cel­kem těch­to hrá­čů najde­te ve hře 22. Tato hra je vel­mi jed­no­du­chá a tak potě­ší začá­teč­ní­ky nebo ty kte­ré nehrá­li v živo­tě tenis. Jelikož, je gra­fic­ky hra mdlá vypa­da­jí na to i kur­ty na kte­rých násled­ně hra­je­te. Hráči jsou nedo­ko­na­le ztvár­ně­ní a za to mlu­ví i to, když jsou hrá­či zpo­ce­ní a mají na sobě pot, vypa­dá to, jak kdy­by jim někdo posmr­kal obli­čej.

Hraní v módu s kinec­tem, je dosti nároč­né na mís­to, jeli­kož k pro­ve­de­ní správ­né­ho odpá­le­ní míč­ku vyža­du­je přes­ný pohyb rukou a vel­mi přes­nou rych­lost úde­ru a v nepo­sled­ní řadě, je vel­mi důle­ži­té správ­né nača­so­vá­ní, když mách­ne­te dří­ve už to poté zno­vu nestih­ne­te zopa­ko­vat a pokud to poz­dě nača­su­je­te, míček už také od země neod­pá­lí­te. Vesměs si vlast­ně moc neza­hra­je­te, pro­to­že je to vel­mi slo­ži­té na pro­ve­de­ní a ako­rát Vás z toho máchá­ní bude dru­hý den zby­teč­ně bolet ruka. Při hra­ní ve dvou hrá­čích dávej­te pozor, aby nedo­šlo k úra­zu, jeli­kož oba bude­te dělat veli­ké roz­ma­chy rukou. Při hra­ní nemá vliv sklon ruky, je to spí­še hra jen pro zába­vu, abys­te si zku­si­li. Ovládáte pou­ze rukou, nemu­sí­te běhat ze stra­ny na stra­nu, tak­že stá­čí odpa­lo­vat míček a mys­lím, že směr také roz­hod­ně neo­vliv­ní­te. Z hle­dis­ka kinec­tu, není také moc o to stát, celé­mu dojmu z hry to do krá­sy moc nepři­da­lo, vyšlo roz­hod­ně více lep­ších titu­lů na kinect než tato hra. Je, ale fakt, že tvůr­ci se na kinect pod­po­ru moc nesou­stře­di­li a spí­še jen něco sláta­li, aby při­šli s něja­kou novin­kou.

Více na Kritiky.cz
Petr Borkovec: Věci, které ztrácíme „Ty jednou někde necháš vlastní hlavu! Minule klíče, včera šála – a teď sluchátka! Na...
Narozeninová kočka - příběh, ve kterém se spojují lidské a kočičí osudy Jednoho dne volal dědeček na své dva vnuky, Honzíka a Matěje, aby šli dolů za ním. Byl toti...
CD Projekt opouští Konrad Tomaszkiewicz, Game Director Zaklínače 3 a producent Cyberpunk 2077. Tomaszkiewicz se měl údajně dopus... CD Projekt opouští Konrad Tomaszkiewicz, Game Director Zaklínače 3 a producent Cyberpunk 2077. T...
#2043: Komiksový výběr Spider-Man 1: Úhel pohledu Komiksový výběr Spider-Man 1: Úhel pohleduVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019....
Blíží se nový Battlefield? Internetem se šíří nové... Blíží se nový Battlefield? Internetem se šíří nové video od Youtube uživatele jackfragsz z...

Hra mě osob­ně vůbec neza­u­ja­la, jeli­kož se mi líbí více pro­pra­co­va­něj­ší hra Top Spin 4, i když je bez kinect pod­po­ry, ale mys­lím, že časem se dočká­me, že tvůr­ci vyda­jí Top Spin také s pod­po­rou kinect. Zda-li Vám mohu pora­dit, tak jenom kvů­li kinec­tu si hru nepo­ři­zuj­te, cena této hry je srov­na­tel­ná s Top Spin 4 a věř­te, že pokud jste už něco nahrá­li, tak kva­li­tu od nekva­li­ty roz­hod­ně pozná­te a ako­rát bude­te naštva­ní, že jste utra­ti­li tolik peněz za hru, kte­rá neod­po­ví­dá ceno­vé kva­li­tě.


Únava: 9/10
Vlastní hod­no­ce­ní: 50%
Výrobce: SEGA
Žánr: spor­tov­ní
Počet hrá­čů: kon­zo­le: 1-4, kinect 1-2, mul­tipla­yer 2-4
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Datum vydá­ní: 26.4.2011
Doporučený věk: od 7let


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Way of the Hunter - užijte si cestu lovce8. února 2023 Way of the Hunter - užijte si cestu lovce Je jedna hra, kterou si nechávám pro chvilku oddechu. Tou je slovenská hra Way of the Hunter. Slováci dokázali ve svém tvůrčím týmu udělat velký přelom, je to první hra, kterou si pustím, […] Posted in Recenze her
  • Redeem Team: Návrat Dream Teamu5. ledna 2023 Redeem Team: Návrat Dream Teamu Basketbal je americký sport a Američané v něm neberou nic jiného, než vítězství. Ostatně, právě to je součástí jejich národní identity. Být nejlepší. Proto jen těžko zkousávali neúspěch […] Posted in Dokumenty
  • Matchpoint - Tennis Championships23. července 2022 Matchpoint - Tennis Championships Tenis je kultovní sport. Každý rok probíhají vždy čtyři největší turnaje. Velká čtyřka vždy vládne, ale počítačově už to tak slavné není. Od dob Virtua Tennisu, přes Top Spin 4 se nám […] Posted in Recenze her
  • Životní trefa – na koš přímo od srdce10. července 2022 Životní trefa – na koš přímo od srdce Adama Sandlera nejspíš znáte jako komika z prostoduchých a často až otravných komedií. Podobně ho vnímá i Filmfanatic, jenže poslední dobou si značně poupravuje názor. Sandler totiž stále […] Posted in Filmové recenze
  • Vyšehrad: Fylm – troška fotbalu, kopyta24. dubna 2022 Vyšehrad: Fylm – troška fotbalu, kopyta Nadějné lvíče to dotáhlo do filmu. Seriálový Vyšehrad sice Filmfanatic neviděl celý, ale nepočítal jsem, že by se z Laviho od 6. epizody stal introvertní intelektuál. A počítal jsem […] Posted in Filmové recenze
  • Chess Ultra30. ledna 2022 Chess Ultra Je to logická hra se strategickými prvky od společnosti Ripstone Ltd., která čerpá z klasické stolní královské hry – šachy, kterou určitě všichni velice dobře znáte. Šachy jsou moje […] Posted in Recenze her
  • RiMS Racing28. srpna 2021 RiMS Racing Chcete opravdu si zazávodit, libí se vám motorky, máte rádi, když hrajte opravdovou simulaci? Pro Vás je nová hra RIMS Racing tím pravým soustem pro vaši klávesnici, případně ovladač. Hra […] Posted in Recenze her
  • F1 - 202018. července 2021 F1 - 2020 F1 již ze svého názvu – Formula 1 prozradí, že se jedná o další ročník série F1. Codemasters nás opět nezklamali a my si můžeme užít nově nadesignovanou hru a závodit s několika novými […] Posted in Recenze her
  • The Fisherman - Fishing Planet21. června 2021 The Fisherman - Fishing Planet Hned na počátku se sluší říct, že tahle hra je nejspíše tou nejvíce rozsáhlou a nejdetailnější virtuální rybařinou současnosti. Ovšem je to zároveň i to, co hru dělá nedostupnou pro lidi […] Posted in Recenze her
  • GRID16. června 2021 GRID GRID (2019) je typická závodní arkáda, v níž jde o závodění, vydělávání peněz, nakupování aut a postupování v kariéře. Očekával jsem podobný zážitek jako od Need For Speed, nebo třeba […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 6,15062 s | počet dotazů: 285 | paměť: 69774 KB. | 29.11.2023 - 19:07:30