Kritiky.cz > 2022 > Září > 20

Co vás v dějáku nenaučili - podle podcastu, Příběh, který se opravdu stal

Už název sám ve mně vyvo­lá­vá zají­ma­vé poci­ty. Ano, v děje­pi­se nás uči­li mno­ho zají­ma­vos­tí, ale ty, kte­ré naše živo­ty ovliv­ni­ly nej­ví­ce nej­spí­še vyne­cha­li. Do rukou se mně dostá­vá kni­ha... Read more »

Říjnové novinky na Disney+ - CO JE NOVÉHO V ŘÍJNU

CO JE NOVÉHO V ŘÍJNU Disney+ je stre­a­mo­va­cí služ­ba, kte­rá nabí­zí fil­my a seri­á­ly z pro­duk­ce Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic a Star, včet­ně exklu­ziv­ní tvor­by Disney+ Originals. Dny se zkra­cu­jí a noci... Read more »

Těžká služba

Read more »
Stránka načtena za 2,46154 s | počet dotazů: 181 | paměť: 47486 KB. | 25.04.2024 - 09:19:18