Kritiky.cz > 2022 > Září > 08

Královna Alžběta: Zlatý věk

Snímek Královna Alžběta z roku 1998 skli­dil pro svůj pohled do záku­li­sí stře­do­vě­ké poli­ti­ky vesměs pří­z­ni­vé ohla­sy a kata­pul­to­val do vše­o­bec­né­ho pově­do­mí hereč­ku Cate Blanchett, kte­rá se za svůj výkon v titul­ní roli... Read more »

Pinocchio: Hraný remake s Tomem Hanksem nemá, co nabídnout

S hra­ný­mi pře­dě­láv­ka­mi kla­sic­kých kres­le­ných pohá­dek od Disneyho se v posled­ních letech roz­tr­hl pytel, a nej­no­vě­ji se o jed­nu z nich poku­sil Robert Zemeckis - ten­to slav­ný reži­sér, kte­rý má na kon­tě iko­nic­ké... Read more »

Funny Man (1994)

Tenhle Kašpárek není na hra­ní milé děti! Ale za to ON si s vámi nepěk­ně pohra­je vel­mi rád… Hudební pro­du­cent Max je závis­lý nejen na dro­gách, ale i hazar­du. Zvláště pak... Read more »

No Telling (1991)

Zvrácené expe­ri­men­ty na zví­řa­tech ve jmé­nu vědy, jsou pro něj důle­ži­těj­ší, než vlast­ní rodi­na. Mladý man­žel­ský pár se stě­hu­je na ven­kov. Ona je malíř­ka, on mla­dý naděj­ný chi­rurg a expe­ri­men­tál­ní... Read more »

Neznámá tvář vojevůdce Žižky

Jan Žižka se svou sku­pi­nou se odváž­ně vrhá do boje, když dosta­ne zapla­ce­no nebo je pře­svěd­čen, že jeho boj je spra­ved­li­vý. Husité jsou ješ­tě v nedo­hled­nu, ale ve spo­leč­nos­ti se... Read more »

Pinocchio

S hra­ný­mi pře­dě­láv­ka­mi kla­sic­kých kres­le­ných pohá­dek od Disneyho se v posled­ních letech roz­tr­hl pytel, a nej­no­vě­ji se o jed­nu z nich poku­sil Robert Zemeckis - ten­to slav­ný reži­sér, kte­rý má na kon­tě iko­nic­ké... Read more »

Jen na skok

Obstojný a neurážející Thriller z Netflixu. Režisér Babak Anvari je pro mne celkem břídil. Jeho dva hororové zářezy jsem protrpěl ( Under the Shadow a Wounds), ale jeho třetí... Read more »
Stránka načtena za 3,21117 s | počet dotazů: 186 | paměť: 47904 KB. | 25.05.2024 - 01:03:33