Kritiky.cz > 2022 > Září > 17

Voces (2020)

Nastěhujete-li se do staré­ho domu a vaše dítě začne tvr­dit, že sly­ší podiv­né hla­sy a malu­je děsi­vé obráz­ky, vez­mě­te radě­ji rych­le nohy na rame­na!   Daniel spo­leč­ně se svou ženou Sarou a malým... Read more »

A Quiet Place Part II (2020)

Mlčet a být zce­la poti­chu je pro mno­hé lidi pro­blém i v nor­mál­ním živo­tě, natož když máte ve své blíz­kos­ti mimo­zem­ské vetřel­ce… Lee během obra­ny své rodi­ny a far­my bohu­žel nepře­žil, mimo­zemští vetřel­ci... Read more »

Jakob’s Wife (2021)

Když se vám začne žena doslo­va měnit před oči­ma, nemu­sí to nut­ně zna­me­nat, že už je v pře­cho­du, nebo jí chyt­la dru­há míza… Anne žije v malém měs­teč­ku se svým man­že­lem... Read more »

Transylvania 6-5000 (1985)

Jeff Goldblum a Ed Begley Jr. jedou do Transylvánie hle­dat důka­zy o pří­tom­nos­ti Frankensteinova mon­stra… Majitel a šéf­re­dak­tor novin The Sensation je milov­ní­kem bra­ko­vých člán­ků a rych­le potře­bu­je něja­kou sen­za­ci. Proto když se... Read more »
Stránka načtena za 2,95345 s | počet dotazů: 179 | paměť: 48187 KB. | 22.05.2024 - 16:29:46