Kritiky.cz > 2022 > Září > 12

Rod Draka - King of the Narrow Sea (E04) - 40 %

Od nato­če­ní prv­ních dílů seri­á­lu Hra o trů­ny uply­nu­lo již mno­ho let. Rod Draka pokra­ču­je čtvr­tým dílem, tak­že může­me jít dál a porov­nat novou a sta­rou sérii. Hra o trů­ny byla sku­teč­ně o postup­ném... Read more »

Marvel na D23: novinky a oznámení

Včera (10. 9.) se v kali­forn­ském Anaheimu kona­lo D23 Expo, po San Diego Comic Conu asi nej­vět­ší akce pro fil­mo­vé nad­šen­ce, naroz­díl od SDCC zamě­ře­né pou­ze na Disney. Hlavními byly již tra­dič­ně... Read more »

Titulky k Moonhaven S01E04 - Mada

A máme tu dal­ší titul­ky k seri­á­lu Moonhaven, ten­to­krát k epi­zo­dě s názvem Mada. Jak už název napo­ví­dá, Paul se setká se svou pokrev­ní mat­kou... Po úto­ku na úkryt, kde se pro­bu­dil Tomm,... Read more »

Youropa - zažijte něco, něco jiného, zvláštního....jiný svět

Youropa je oprav­du zvlášt­ní hra, kte­rá zaujme hned od prv­ní­ho spuš­tě­ní. Již úvod­ní ani­ma­ce ský­tá něco neče­ka­né­ho. Nový svět, či novou říši? Kde to jsem, co tu dělám? Probudím se... Read more »

Titulky k Becoming Elizabeth S01E07 - To Laugh, to Lie, to Flatter, to Face

Eduard se roz­hod­ne pro­vdat prin­cez­nu Marii i prin­cez­nu Alžbětu. Ani jed­né se jeho plá­ny nelí­bí. Španělský vel­vy­sla­nec navr­hu­je Kateřině, aby odplu­la do Španělska. Robert se vyzná ze svých citů k Alžbětě,... Read more »

HOTD: Oficiální podcast Ep. 4 „King of the Narrow Sea“ s Fabienem Frankelem |House of the Dragon (HBO)

Read more »

Oficiální podcast Ep. 4 „King of the Narrow Sea“ s Fabienem Frankelem | Dům draka (HBO)

Read more »

Ukázka 1. epizody 5. série | Dům draka (HBO)

Read more »

Dům draka | S1 EP4: Uvnitř epizody (HBO)

Read more »
Stránka načtena za 2,63281 s | počet dotazů: 195 | paměť: 47386 KB. | 22.07.2024 - 16:17:52