Kritiky.cz > 2022 > Září > 10

Kuchařka pro děti – bezva recepty krok za krokem

Jídlo pat­ří k naše­mu kaž­do­den­ní­mu ste­re­o­ty­pu. Záleží na nás, jak a co si při­pra­ví­me, zda to bude nud­né nebo si udě­lá­me z kaž­dé­ho jíd­la báječ­nou udá­lost. Kuchařka pro děti vám bude vel­kou... Read more »

1001 her s knížkou – jak udělat z dítěte skutečného čtenáře

Dnešní děti mají radě­ji tech­nic­ké věci a kni­hy tro­chu za mobi­ly a table­ty zao­stá­va­jí. Myslím si, že je to ško­da. Kniha nám dává pocit jis­to­ty, bez­pe­čí, máte mož­nost pro­žít pří­běh spo­leč­ně... Read more »

Mája a ohnivý lišáček – příběh o jednom neobyčejném přátelství

Má vaše dítě pro­blémy s kama­rá­dy? Těžko si je hle­dá? Chcete pro­žít krás­ný pří­běh o hol­čič­ce a pan­dě čer­ve­né? Hledáte milou kni­hu pro své začí­na­jí­cí čte­ná­ře? Kniha Mája a ohni­vý lišá­ček, kte­rou vyda­lo... Read more »

Blue Sunshine (1977)

Před 10 lety si vza­li pochyb­né LSD, nyní se dosta­vi­li ved­lej­ší pří­zna­ky a z nor­mál­ních lidí se stá­va­jí nelí­tost­ní zabi­já­ci… Jerry se sta­ne svěd­kem jak jeho kama­rád během pár­ty při­jde o vla­sy... Read more »

Sirotek: První oběť

Esther is Back! Prequel samozřejmě nedosahuje kvalit kultovního originálu a byl to předem prohraný boj, ale i tak musím uznat, že jako psychothriller to funguje relativně solidně. William Brent... Read more »
Stránka načtena za 2,49607 s | počet dotazů: 180 | paměť: 48089 KB. | 22.05.2024 - 12:37:41