Kritiky.cz > 2022 > Září > 21

BANGER. – Recenze – 70 %

Režisér a sce­náris­ta Adam Sedlák, tvůr­ce inter­ne­to­vé­ho seri­á­lu Semestr, byl po uve­de­ní své­ho celo­ve­čer­ní­ho debu­tu s názvem Domestik vyzdvi­ho­ván jako nový výraz­ný talent čes­ké­ho fil­mu, jehož tvor­ba je svě­ží a pro­gre­siv­ní a plně sne­se... Read more »
Stránka načtena za 2,54309 s | počet dotazů: 175 | paměť: 48107 KB. | 22.05.2024 - 16:25:26