Kritiky.cz > 2022 > Září > 04

Pán prstenů: Prsteny moci - Stín minulosti

Stejně jako u Rodu draka tu pla­tí, že nový mate­ri­ál nemá na původ­ní lát­ku. Zatímco prequel Hry o Trůny trpí hlav­ně na jis­tou okou­ka­nost původ­ní­ho téma­tu a dodá­vá nám v pod­sta­tě to samé... Read more »

YUNGBLUD: Nová deska je upřímná, ale nedotažená

Anglický zpě­vák, rap­per, skla­da­tel a multi-instrumentalista Dominic Harrison (25), vystu­pu­jí­cí pod jmé­nem YUNGBLUD, se vra­cí se svou již tře­tí stu­di­o­vou deskou nesou­cí pří­hod­ně název YUNGBLUD. Harrison svou kari­é­ru nastar­to­val v roce... Read more »

Třinácté okno - historický román

Albína je dce­ra boha­té­ho sed­lá­ka. Záhy při­šla o svou milou mamin­ku a její mace­cha jí udě­la­la z živo­ta peklo. Ošklivé dět­ství, kte­ré ji mace­cha při­pra­vi­la ji pro­ná­sle­do­va­lo celý život. Sňatek bez lás­ky,... Read more »

Rajčata a papriky - na zahradě, ve skleníku, hydroponicky

Rajčata a papri­ky se těší stá­le vět­ší obli­bě při pěs­to­vá­ní i jejich vše­stran­né­mu vyu­ži­tí v kuchy­ni. První zmín­ky o raj­ča­tech pochá­zí z Itálie z roku 1554 a z Anglie z roku 1576. Pálivá papri­ka byla dove­ze­na roku 1493 Kryštofem... Read more »

Cyclone (1978)

Obrovská bou­ře ženou­cí se na mexic­ké pobře­ží, uvěz­ní na roz­bou­ře­ném moři rybá­ře, výlet­ní loď i pře­ži­vší z hava­ro­va­né­ho malé­ho doprav­ní­ho leta­dla. Kromě roz­bou­ře­né­ho živlu budou muset bojo­vat nejen se žra­lo­ky ale... Read more »

Tintorera (1977)

Mexický kou­sek plný naho­ty, roman­ti­ky a sem tam i úto­ků žra­lo­ka, kte­rý se tu a tam obje­vil i v tele­vi­zi… Obchodník Steven při­jíž­dí se svou luxus­ní jach­tou do mexic­ké­ho leto­vis­ka, aby se zde kro­mě... Read more »

Fall

Nepříjemná úzkost a intenzivní Survival VERTIGO! Fall je nečekané překvápko, které se může zařadit mezi Vertige, Gold, Frozen, Lonely place to die a další. Scott Man není až tak... Read more »

Notre-Dame v plamenech

Rekonstrukce národní katastrofy z roku 2019, kde vyhořel symbol Paříže Notre-Dame. Jean Jacques Annaud je zkušený režisér, ale nutno uznat, že jeho síň slávy byla 20 let zpátky, ale... Read more »
Stránka načtena za 3,13652 s | počet dotazů: 186 | paměť: 47865 KB. | 19.05.2024 - 20:39:12