Kritiky.cz > 2022 > Listopad > 06

Obchodnice z Amsterdamu

Obchodnice z Amsterdamu od spi­so­va­tel­ky Simone van der Vlugt, jež vyda­la GRADA Publishing, a.s., je oddycho­vý his­to­ric­ký román z pře­lo­mu 19. a 20. sto­le­tí, kte­rý roz­hod­ně neu­ra­zí žád­né­ho čte­ná­ře. Pokud ovšem u knih milu­je­te napě­tí,... Read more »

Dexter (2006-2022): ohlédnutí za nejpopulárnějším séri(ál)ovým vrahounem

Ach, ten Dexter. V letoš­ním roce se pří­běh toho­to nejed­no­znač­né­ho seri­á­lo­vé­ho hrdi­ny po mno­ha letech defi­ni­tiv­ně uza­vřel. U této pří­le­ži­tos­ti jsem si pro vás při­pra­vil men­ší vzpo­mín­ko­vou reka­pi­tu­la­ci včet­ně sestři­hu nej­hu­mor­něj­ších scén... Read more »

Enola Holmes 2: Mladší sestra Sherlocka se vrací s novým případem

Millie Bobby Brown se po dvou letech vra­cí jako Enola Holmes, mlad­ší sest­ra Sherlocka Holmese, v novém dob­ro­druž­ství na Netflixu. Jak se tedy pokra­čo­vá­ní poved­lo? Upřímně jsem to neče­kal, ale osob­ně... Read more »

Co napoví stromoví

Hledáte krás­ný pří­běh o pří­ro­dě a stro­mech pro své děti či vnou­ča­ta? Chcete se  dozvě­dět, proč je kaštan silák, proč je vrba moud­rá a jaké tajem­ství skrý­vá kou­zel­ná lís­ka? Vladimíra Ottomanská je autor­kou... Read more »

Co v učebnici dějepisu nenajdete-starověk

Víte, jak vypa­dal neob­vyk­lý egypt­ský dět­ský účes? Proč císař Nero kvá­kal? Chcete se dozvě­dět zají­ma­vos­ti ze Starověkého Řecka, Říma, Egypta nebo Číny? Pokud jste ale­spoň jed­nou odpo­vě­dě­li ano, tak... Read more »

Executioners, The (2018)

Trojice mas­ko­va­ných mužů vs. čtve­ři­ce mla­dých dívek. Teror, zná­sil­ňo­va­ní a násled­ná pomsta může začít. Ovšem zále­ží, koho to nako­nec bude bolet nej­víc – mož­ná samot­né­ho divá­ka… Belle pozve své tři... Read more »
Stránka načtena za 3,20157 s | počet dotazů: 189 | paměť: 47230 KB. | 25.06.2024 - 18:09:28