Kritiky.cz > Recenze knih > Obchodnice z Amsterdamu

Obchodnice z Amsterdamu

314405376 10220770999976950 3827804920797449893 n
314405376 10220770999976950 3827804920797449893 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Obchodnice z Amsterdamu od spi­so­va­tel­ky Simone van der Vlugt, jež vyda­la GRADA Publishing, a.s., je oddycho­vý his­to­ric­ký román z pře­lo­mu 19. a 20. sto­le­tí, kte­rý roz­hod­ně neu­ra­zí žád­né­ho čte­ná­ře.

Pokud ovšem u knih milu­je­te napě­tí, zde ho urči­tě nehle­dej­te a radě­ji sáh­ně­te po jiné kni­ze, pro­to­že bys­te byli poz­dě­ji vel­mi zkla­má­ni. 

Já osob­ně jsem měla u této kni­hy vel­ký pro­blém se začíst, neboť v prv­ní tře­ti­ně byl děj dost fád­ní, uta­ha­ný a prak­tic­ky se nic moc nedě­lo. O to víc mě však pře­kva­pi­ly zvra­ty v dru­hé a tře­tí čás­ti kni­hy, díky kte­rým jsem nako­nec Obchodnici z Amsterdamu  dočet­la až do kon­ce.

Hlavní hrdin­ka Lydie vyrůs­ta­la celý život ve vel­mi boha­té rodi­ně, uží­va­la si spo­le­čen­ských výhod a neře­ši­la žád­né sta­ros­ti. Tedy ale­spoň do oka­mži­ku, než zemřel její otec a ona zůstá­va­la úpl­ně sama. Cítila se vel­mi bez­bran­ná a doslo­va nevě­dě­la, jak se svým živo­tem nalo­žit, tedy ale­spoň do oka­mži­ku, než obje­vi­la otco­vy zápis­ky, kte­ré ji uká­za­ly nový směr.

Jeho snem bylo totiž za pomo­ci stat­ká­ře Huiba vybu­do­vat vlast­ní továr­nu na sýr. Lydie, i když jí to spo­le­čen­ské kon­ven­ce nedo­vo­lu­jí, přes­to se s nad­še­ním a finanč­ní nálo­ží vrhá do toho­to ris­kant­ní­ho obcho­du po boku mla­dé­ho a pohled­né­ho Huiba.

Společnými sila­mi posta­ví nejen továr­nu na sýr, ale také zajis­tí všech­ny nut­né obchod­ní zále­ži­tos­tí důle­ži­té k vybu­do­vá­ní pro­spe­ru­jí­cí­ho obcho­du se sýrem. Mezi mla­dič­kou dvo­ji­cí se vytvá­ří lás­ky­pl­ný, ale pro ostat­ní oči zaká­za­ný vztah. V té době se totiž neho­di­lo, aby se žena z vyš­ších vrs­tev stý­ka­la a schá­ze­la s oby­čej­ným stat­ká­řem.

Svůj vztah udr­žu­jí taj­ně, dokud je neza­sko­čí neče­ka­né těho­ten­ství. Huib si chce Lydii vzít, ale ona chce své dce­ři zajis­tit lep­ší budouc­nost, a pro­to se hod­lá pro­vdat za muže z vyš­ší spo­leč­nos­ti. Jisté je, že toho­to roz­hod­nu­tí bude jed­nou pořád­ně lito­vat.

Lydii se naro­dí krás­ná dce­ra Eleonora či Nora, kte­rá si uží­vá všech výsad dív­ky z vyš­ší spo­leč­nos­ti. Ač je Nora krás­ná a milá, dost čas­to se povy­šu­je nad ostat­ní­mi.

Stejně jako její mat­ka, tak i ona ve svém mla­dém věku udě­lá neroz­váž­né roz­hod­nu­tí, kte­ré­ho bude poz­dě­ji vel­mi lito­vat. Zbrklým kro­kem se totiž po kra­tič­ké zná­mos­ti pro­vdá za Ralpha mají­cí­ho před ní něja­ké tajem­ství, jež jí bude stát nejen man­žel­ství, ale mož­ná i život.

Ten sňa­tek byl od počát­ku odsou­ze­ný k záni­ku bez ohle­du na to, jak moc se sna­ži­la zís­kat Ralphovu lás­ku. Najednou si není jis­tá, jest­li ji vůbec potře­bu­je.

Navíc se Nora úpl­ně odříz­la od své mat­ky a pře­ru­ši­la s ní veš­ke­ré sty­ky, a ke vší smů­le do toho vše­ho ješ­tě zasáh­la vál­ka a váleč­né běs­ně­ní. Podaří se Noře nako­nec mat­ce odpus­tit a smí­řit se s ní?

Příběh se z vel­ké čás­ti kni­hy zabý­vá život­ním osu­dem mat­ky Lydie a její dce­ry Nory, kte­ré ač si to obě nechtě­jí při­pus­tit, mají obdob­né život­ní osu­dy tj. obě si svůj život vysni­ly a před­sta­vo­va­ly úpl­ně jinak.

Jsem ráda, že jsem u čte­ní nako­nec vydr­že­la a kni­hu si pře­čet­la až do kon­ce, pro­to­že jen tak jsem moh­la vní­mat a nasát tu nesko­na­lou sílu, odva­hu a odhod­lá­ní těch­to dvou žen, jež by nám ostat­ním ženám moh­ly jít pří­kla­dem a být nám vel­kou inspi­ra­cí. 

Teprve po pře­čte­ní romá­nu si člo­věk uvě­do­mí, jak moc vel­ké štěs­tí má, že žije v této době, kdy nejsou ženám upí­rá­na urči­tá prá­va a nesta­hu­jí je spo­le­čen­ské kon­ven­ce. V tom­to smě­ru jsme vel­mi svo­bod­né a vel­ké díky pat­ří všem těm­to odváž­ným ženám, jako je Lydie a Nora, jež vystou­pi­ly ze své­ho stí­nu a posta­vi­ly se vše­mu čelem.

 

Obchodnice z Amsterdamu

Napsala: Simone van der Vlugt

Z nizo­zem­ské­ho ori­gi­ná­lu pře­lo­ži­la Lenka Řehová

Vydala GRADA Publishing, a.s., pod znač­kou METAFORA

První vydá­ní, Praha 2022

Počet stran: 343

ISBN: 978-80-7625-231-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI1. dubna 2023 ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI I když je představa lásky z Osvětimi tak trochu nepředstavitelná, tak o to víc je opravdovější, neboť láska si v skutečném životě nevybírá svůj čas a místo. Máte-li chuť si přečíst […] Posted in Recenze knih
  • Vůbec o nic nejde28. března 2023 Vůbec o nic nejde Nenáročné čtení pro knihomoly, co nemají moc času a neopovrhnou kvalitně napsanými, krátkými povídkami, tak taková je zbrusu nová kniha Barbory Vajsejtlové "Vůbec o nic nejde", kterou […] Posted in Recenze knih
  • Víkend plný viny28. února 2023 Víkend plný viny Máte-li chuť na psychologický thriller, který vás chytí a nepustí, tak si určitě nenechte ujít knihu "Víkend plný viny" od autorky Sandie Jonesové, jež vydala GRADA Publishing, a.s. Čtení […] Posted in Recenze knih
  • Miniaturista14. srpna 2022 Miniaturista Miniaturista je příběh, který se odehrává v roce 1686 v holandském městě Amsterdamu. Hlavní hrdinkou je mladá Petronella (tu dokonale ztvárnila mladičká herečka Anya Taylor-Joy), jež se na […] Posted in TV Recenze
  • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
  • "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě...14. ledna 2020 "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě... V Knize "Vůně nebe" se autorce Ivaně Ondriové podařilo bravurně skloubit dohromady dva naprosto odlišné žánry a vytvořit z nich velmi napínavé čtení, u kterého doslova budete jak na […] Posted in Články
  • HORKÉ VAFLE A LEDOVÉ KOUPELE18. října 2023 HORKÉ VAFLE A LEDOVÉ KOUPELE Příjemná oddechovka z nádherného prostředí romantických hor s lákavým názvem "Horké vafle a ledové koupele" od Karin Harjegard vám zcela určitě zpříjemní dlouhé podzimní večery. Hlavní […] Posted in Recenze knih
  • TRÝZEŇ A TOUHA11. října 2023 TRÝZEŇ A TOUHA Je libo si přečíst tragikomický, psychologický román o hledání vlastní identity a své neznámé "F" diagnózy? Tak to si určitě nenechte ujít knihu s příznačným názvem "Trýzeň a touha" od […] Posted in Recenze knih
  • Líbánky6. srpna 2023 Líbánky Psychologický thriller Líbánky od Tiny Seskis je plný zvratů a postupného odkrývání temných tajemstvích, jež měla být navždy pohřbena. Je to kniha, co vás doslova pohltí a nepustí, dokud […] Posted in Recenze knih
  • Všechno jednou končí-nádherný román od slovenské Daniell Steelové30. července 2023 Všechno jednou končí-nádherný román od slovenské Daniell Steelové Milujete romány Kataríny Gillerové? Hledáte příjemné letní čtení ze života? Pojďte se na to společně se mnou podívat. Rozhodně nebudete litovat, jelikož tuto knihu budu dlouho vstřebávat. […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39925 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72012 KB. | 09.12.2023 - 06:56:50