Kritiky.cz > Recenze knih > Obchodnice z Amsterdamu

Obchodnice z Amsterdamu

314405376 10220770999976950 3827804920797449893 n
314405376 10220770999976950 3827804920797449893 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Obchodnice z Amsterdamu od spi­so­va­tel­ky Simone van der Vlugt, jež vyda­la GRADA Publishing, a.s., je oddycho­vý his­to­ric­ký román z pře­lo­mu 19. a 20. sto­le­tí, kte­rý roz­hod­ně neu­ra­zí žád­né­ho čte­ná­ře.

Pokud ovšem u knih milu­je­te napě­tí, zde ho urči­tě nehle­dej­te a radě­ji sáh­ně­te po jiné kni­ze, pro­to­že bys­te byli poz­dě­ji vel­mi zkla­má­ni. 

Já osob­ně jsem měla u této kni­hy vel­ký pro­blém se začíst, neboť v prv­ní tře­ti­ně byl děj dost fád­ní, uta­ha­ný a prak­tic­ky se nic moc nedě­lo. O to víc mě však pře­kva­pi­ly zvra­ty v dru­hé a tře­tí čás­ti kni­hy, díky kte­rým jsem nako­nec Obchodnici z Amsterdamu  dočet­la až do kon­ce.

Hlavní hrdin­ka Lydie vyrůs­ta­la celý život ve vel­mi boha­té rodi­ně, uží­va­la si spo­le­čen­ských výhod a neře­ši­la žád­né sta­ros­ti. Tedy ale­spoň do oka­mži­ku, než zemřel její otec a ona zůstá­va­la úpl­ně sama. Cítila se vel­mi bez­bran­ná a doslo­va nevě­dě­la, jak se svým živo­tem nalo­žit, tedy ale­spoň do oka­mži­ku, než obje­vi­la otco­vy zápis­ky, kte­ré ji uká­za­ly nový směr.

Jeho snem bylo totiž za pomo­ci stat­ká­ře Huiba vybu­do­vat vlast­ní továr­nu na sýr. Lydie, i když jí to spo­le­čen­ské kon­ven­ce nedo­vo­lu­jí, přes­to se s nad­še­ním a finanč­ní nálo­ží vrhá do toho­to ris­kant­ní­ho obcho­du po boku mla­dé­ho a pohled­né­ho Huiba.

Společnými sila­mi posta­ví nejen továr­nu na sýr, ale také zajis­tí všech­ny nut­né obchod­ní zále­ži­tos­tí důle­ži­té k vybu­do­vá­ní pro­spe­ru­jí­cí­ho obcho­du se sýrem. Mezi mla­dič­kou dvo­ji­cí se vytvá­ří lás­ky­pl­ný, ale pro ostat­ní oči zaká­za­ný vztah. V té době se totiž neho­di­lo, aby se žena z vyš­ších vrs­tev stý­ka­la a schá­ze­la s oby­čej­ným stat­ká­řem.

Svůj vztah udr­žu­jí taj­ně, dokud je neza­sko­čí neče­ka­né těho­ten­ství. Huib si chce Lydii vzít, ale ona chce své dce­ři zajis­tit lep­ší budouc­nost, a pro­to se hod­lá pro­vdat za muže z vyš­ší spo­leč­nos­ti. Jisté je, že toho­to roz­hod­nu­tí bude jed­nou pořád­ně lito­vat.

Lydii se naro­dí krás­ná dce­ra Eleonora či Nora, kte­rá si uží­vá všech výsad dív­ky z vyš­ší spo­leč­nos­ti. Ač je Nora krás­ná a milá, dost čas­to se povy­šu­je nad ostat­ní­mi.

Stejně jako její mat­ka, tak i ona ve svém mla­dém věku udě­lá neroz­váž­né roz­hod­nu­tí, kte­ré­ho bude poz­dě­ji vel­mi lito­vat. Zbrklým kro­kem se totiž po kra­tič­ké zná­mos­ti pro­vdá za Ralpha mají­cí­ho před ní něja­ké tajem­ství, jež jí bude stát nejen man­žel­ství, ale mož­ná i život.

Ten sňa­tek byl od počát­ku odsou­ze­ný k záni­ku bez ohle­du na to, jak moc se sna­ži­la zís­kat Ralphovu lás­ku. Najednou si není jis­tá, jest­li ji vůbec potře­bu­je.

Navíc se Nora úpl­ně odříz­la od své mat­ky a pře­ru­ši­la s ní veš­ke­ré sty­ky, a ke vší smů­le do toho vše­ho ješ­tě zasáh­la vál­ka a váleč­né běs­ně­ní. Podaří se Noře nako­nec mat­ce odpus­tit a smí­řit se s ní?

Příběh se z vel­ké čás­ti kni­hy zabý­vá život­ním osu­dem mat­ky Lydie a její dce­ry Nory, kte­ré ač si to obě nechtě­jí při­pus­tit, mají obdob­né život­ní osu­dy tj. obě si svůj život vysni­ly a před­sta­vo­va­ly úpl­ně jinak.

Jsem ráda, že jsem u čte­ní nako­nec vydr­že­la a kni­hu si pře­čet­la až do kon­ce, pro­to­že jen tak jsem moh­la vní­mat a nasát tu nesko­na­lou sílu, odva­hu a odhod­lá­ní těch­to dvou žen, jež by nám ostat­ním ženám moh­ly jít pří­kla­dem a být nám vel­kou inspi­ra­cí. 

Teprve po pře­čte­ní romá­nu si člo­věk uvě­do­mí, jak moc vel­ké štěs­tí má, že žije v této době, kdy nejsou ženám upí­rá­na urči­tá prá­va a nesta­hu­jí je spo­le­čen­ské kon­ven­ce. V tom­to smě­ru jsme vel­mi svo­bod­né a vel­ké díky pat­ří všem těm­to odváž­ným ženám, jako je Lydie a Nora, jež vystou­pi­ly ze své­ho stí­nu a posta­vi­ly se vše­mu čelem.

 

Obchodnice z Amsterdamu

Napsala: Simone van der Vlugt

Z nizo­zem­ské­ho ori­gi­ná­lu pře­lo­ži­la Lenka Řehová

Vydala GRADA Publishing, a.s., pod znač­kou METAFORA

První vydá­ní, Praha 2022

Počet stran: 343

ISBN: 978-80-7625-231-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI1. dubna 2023 ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI I když je představa lásky z Osvětimi tak trochu nepředstavitelná, tak o to víc je opravdovější, neboť láska si v skutečném životě nevybírá svůj čas a místo. Máte-li chuť si přečíst […] Posted in Recenze knih
  • Vůbec o nic nejde28. března 2023 Vůbec o nic nejde Nenáročné čtení pro knihomoly, co nemají moc času a neopovrhnou kvalitně napsanými, krátkými povídkami, tak taková je zbrusu nová kniha Barbory Vajsejtlové "Vůbec o nic nejde", kterou […] Posted in Recenze knih
  • Víkend plný viny28. února 2023 Víkend plný viny Máte-li chuť na psychologický thriller, který vás chytí a nepustí, tak si určitě nenechte ujít knihu "Víkend plný viny" od autorky Sandie Jonesové, jež vydala GRADA Publishing, a.s. Čtení […] Posted in Recenze knih
  • Miniaturista14. srpna 2022 Miniaturista Miniaturista je příběh, který se odehrává v roce 1686 v holandském městě Amsterdamu. Hlavní hrdinkou je mladá Petronella (tu dokonale ztvárnila mladičká herečka Anya Taylor-Joy), jež se na […] Posted in TV Recenze
  • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
  • "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě...14. ledna 2020 "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě... V Knize "Vůně nebe" se autorce Ivaně Ondriové podařilo bravurně skloubit dohromady dva naprosto odlišné žánry a vytvořit z nich velmi napínavé čtení, u kterého doslova budete jak na […] Posted in Články
  • Italská dcera-odváží se následovat své srdce?24. února 2024 Italská dcera-odváží se následovat své srdce? Ráda bych se s vámi podělila o čtenářský zážitek z knihy Italská dcera, kterou vydala Euromedia Group, Ikar v roce 2023. Zážitek z knihy je opravdu úžasný. Pohodlně se posaďte a pusťte se […] Posted in Recenze knih
  • Nultá hodina -„Když se ručičky na hodinách života zastaví, je třeba posunout je vpřed.“27. ledna 2024 Nultá hodina -„Když se ručičky na hodinách života zastaví, je třeba posunout je vpřed.“ Máte rádi romány Jany Poncarové? Chcete se dozvědět, co to vlastně ta nultá hodina je? Již v pořadí šestý román z pera Jany Poncarové se vám bude rozhodně líbit.   Hedvika Adlerová se […] Posted in Recenze knih
  • Nová naděje21. ledna 2024 Nová naděje S knihou "Nová naděje", jež je volným pokračováním knihy "Nové nebe", máme možnost sledovat další osudy oblíbených hrdinů, a to devět let po hrůzostrašném válečném běsnění. Samotný děj […] Posted in Recenze knih
  • Růžová zahrada-každý dům má své tajemství11. prosince 2023 Růžová zahrada-každý dům má své tajemství Hledáte krásný příběh pro vaše blízké pod vánoční stromeček? Nevíte si rady a potřebujete poradit s výběrem? Tracy Reesová je autorkou poutavého románu, který vás bude bavit od první […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43521 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72168 KB. | 18.04.2024 - 05:56:44