Kritiky.cz > 2022 > Listopad > 20

Hugo a jeho velký objev - 50 %

Režisér Martin Scorsese nato­čil rodin­ný film nomi­no­va­ný na 11 Oscarů, kte­rým sklá­dá poctu prů­kop­ní­kům kine­ma­to­gra­fie. Hrdina jeho sním­ku Hugo (Asa Butterfield) žije ve 30. letech minu­lé­ho sto­le­tí na paříž­ském nádra­ží,... Read more »

Terminál – příběh muže, který čekal

Když se řek­ne jmé­no Steven Spielberg, kaž­dé­mu se vyba­ví fil­my jako E.T., Jurský park, Minority Report, pří­pad­ně Indiana Jonesové nebo vojín Ryan.  Po Chyť mě, když to doká­žeš je tu... Read more »

Bláznivá střela: Z archivů policejního oddělení

Bláznivá stře­la: Z archi­vů poli­cej­ní­ho oddě­le­ní  (zná­mý také jako The Naked Gun) je ame­ric­ká kri­mi­nál­ní kome­die z roku 1988, kte­rou reží­ro­val David Zucker a vyda­la spo­leč­nost Paramount Pictures. Ve fil­mu hra­je Leslie... Read more »

Mom and Dad (2017)

Když se rodi­če nedob­ro­vol­ně roz­hod­nou jed­nou pro­vždy zba­vit svých rato­les­tí, nastá­vá boj o pře­ži­tí, kte­rý bude bolet obě stra­ny… Brent a Kendall nejsou sice úpl­ně vzo­ro­vý­mi rodi­či, ale své děti Carly... Read more »

Lovci šifer – ven za zábavou

Tato kni­ha nevšed­ních nápa­dů zaujme na prv­ní pohled neotře­lou gra­fic­kou úpra­vou. Neobsahuje pří­liš mno­ho tex­tu, avšak při jejím čte­ní se o to více bude­me muset zamys­let. Obsahuje cel­kem 12 bojo­vek a 60... Read more »
Stránka načtena za 3,60170 s | počet dotazů: 184 | paměť: 48456 KB. | 22.05.2024 - 13:48:37