Kritiky.cz > 2022 > Listopad > 21

There’s Someone Inside Your House (2021)

Máš tajem­ství? Věř, že tenhle vrah od Netflixu ho doká­že vyš­ťou­rat a pak… Teenagery ze střed­ní ško­ly Osborne objí­má hrůza. Někdo je jed­no­ho po dru­hém zabí­jí obzvláš­tě bru­tál­ním způ­so­bem a při­tom odha­lu­je... Read more »

Fabelmanovi - 90 %

Částečně auto­bi­o­gra­fic­ký sní­mek Stevena Spielberga o jeho dět­ství a dospí­vá­ní, vyprá­vě­ný opti­kou mla­dé­ho začí­na­jí­cí­ho fil­ma­ře. Drama o dospí­vá­ní sle­du­je Sammyho Fabelmana (Mateo Zoryon Francis-DeFord/Gabriel LaBelle), kte­rý vyrůs­tá v pová­leč­né Arizoně, kde zkou­má a pozná­vá,... Read more »

Seriálové novinky 2020, které jste neznali: Ještě jedno pokračování

Znovu se vrá­tím do roku 2020, kte­rý byl oprav­du boha­tý na nové titu­ly. Pokud jste během dlou­hých loc­kdow­no­vých veče­rů Covid-zombie apo­ka­ly­psy nestih­li vše, mám tu dal­ší seznam seri­á­lů, kte­ré... Read more »

Menu

Originální, zábavné, inteligentní, mrazivé, znepokojivé, refrešující a velmi chutné. The Menu je povedená psychologicko-Thrillerová Satira, kterou řadím mezi filmy roku. Spojit film z prostředí gastronomie s Thrillerem je pro... Read more »
Stránka načtena za 2,69115 s | počet dotazů: 189 | paměť: 48284 KB. | 22.05.2024 - 14:10:41