Kritiky.cz > 2022 > Prosinec > 31

Otrava alkoholem: Komplexní průvodce zotavením

Pro mno­ho lidí je lékař­ský ter­mín pro otra­vu alko­ho­lem zne­po­ko­ji­vým pojmem. Když člo­věk pije pří­liš mno­ho, jeho tělo se otrá­ví alko­ho­lem. To může vést ke zra­ně­ní, nemo­ci nebo smr­ti.... Read more »

PF 2023

Chtěl bych tím­to popřát všem horo­ro­vým nad­šen­cům vše nej­lep­ší do Nového roku 2023. Zároveň vám podě­ko­vat za vaší pří­zeň, kte­rou neu­stá­le pro­je­vu­je­te návště­vou mého blo­gu a je vás čím dál... Read more »

Nope (2022)

Co se to skrý­vá v mra­cích? Jordan Peele se ten­to­krát do mého vku­su moc netre­fil… Na odlehlém ran­či cho­vá rodi­na Haywoodových koně, nejen pro fil­mo­vé úče­ly. Jednoho dne však za... Read more »

Grinch - Americká vánoční klasika s Jimem Carreym...

..., kte­rá si nekom­pro­mis­ně rok co rok na Vánoce uzur­pu­je mís­to v bed­ně i u nás v čes­kém zapa­dá­ko­vě či spíš Západozemí (naráž­ka na pana Babiše, jehož covi­do­vá opat­ře­ní mnoh­dy při­po­mí­na­la vypo­čí­ta­vé intri­ky vznik­lé... Read more »

Filmy, kterými oslavíte nejlépe Silvestrovský večer

Jednou z nej­pa­mát­něj­ších udá­los­tí v živo­tě člo­vě­ka je Nový rok. Všichni se na toto roč­ní obdo­bí těší a rádi sle­du­jí růz­né fil­my s téma­ti­kou Silvestra. Mnoho lidí sle­du­je tyto fil­my na osla­vu nové­ho... Read more »

Mrazík -  Naprosto legendární klenot kinematografie Sovětského svazu...

..kte­rý se prá­vo­plat­ně stal čes­kou vánoč­ní kla­si­kou, ke kte­ré pra­co­vi­tý čes­ký lid nicmé­ně při­stu­pu­je spí­še jako k tako­vé rus­ké sati­ře, kte­rou když páni soci­a­lis­ti ve vší své pospo­li­tos­ti spatla­li, tak... Read more »

Zvyky oslav Nového roku 2023

Leden je měsíc nové­ho roku. Je to měsíc oslav, rodi­ny a přá­tel a spous­ty výbor­né­ho jíd­la. Nový rok je také obdo­bím před­se­vze­tí do budouc­na. Lidé z celé­ho svě­ta sla­ví nový rok jedi­neč­ný­mi... Read more »

PF 2023

Rok 2022 se blíží ke konci. Proto jsem se rozhodl napsat tento krátký příspěvek! Chtěl bych vám popřát krásný (nejen) komiksový rok 2023. Snad bude plný zážitků a nezapomenutelných momentů,... Read more »

PF 2023

Rok 2022 se blí­ží ke kon­ci. Proto jsem se roz­ho­dl napsat ten­to krát­ký pří­spě­vek!  Chtěl bych vám popřát krás­ný (nejen) komik­so­vý rok 2023. Snad bude plný zážit­ků a neza­po­me­nu­tel­ných momen­tů,... Read more »

Top 10: Nejlepší filmy se žraloky

Aneb to nej­lep­ší ze žra­lo­čích béček. Pokud čeká­te váž­ně myš­le­né fil­my, pokud hle­dá­te půl sto­le­tí sta­ré kla­si­ky, jste na špat­ném mís­tě. V mém žeb­říč­ku je mís­to pou­ze pro béč­ko­vou zába­vu,... Read more »

Grinch

6/10 – Přišli takhle Yarrow Cheney a Scott Mosier do Hollywoodu a předstoupili před správní komisi MBAC (Milking Banknotes out of Aged Classics). V prezentaci z PowerPointu jim prezentovali... Read more »

Vánoční koleda

7/10 – Vskutku pochmurná, depresivní záležitost, která vás pravděpodobně nenaladí na tu správnou, veselou a krapet povrchní vánoční náladu, naopak vás uvrhne do hlubokého zamyšlení nad smyslem života a... Read more »

Živí mrtví - Série 11

7/10 – Tak a je to tady. Show, která se vlekla dlouhé roky, během nichž stihla dospět do nemyslitelných výšek a následně padnout do nevídaných hloubek (řeč je přirozeně... Read more »

Zaklínač: Pokrevní pouto

3/10 – Já jsem člověk (kecám, jsem robot), který o opěvovaném lóru polského velmistra Sapkowskiho ví jen velmi málo, přesněji vůbec nic. Hodlám to samozřejmě jednou napravit, ale je... Read more »

Doba ledová: Scratovy příhody

5/10 – Po zhlédnutí tohohle kráťounkého seroše nevyhnutelně přijde moment, kdy se člověk podivně zakření, v zamyšlení upře zrak z okna někam do dáli a zeptá se sám sebe,... Read more »

Klaus

8/10 – Milý vánoční animák, kterému se jen velmi těžko dá cokoliv vyčíst. Má pěkný příběh, prokreslené hlavní 3 postavy, funguje po emoční stránce, hudbou možná šťaví emoce trochu... Read more »

Karlík a továrna na čokoládu

7/10 – Hrozně zvláštní film, který nemá v podstatě vůbec žádný dějový oblouk, protože když se to tak vezme, tak celý příběh je, že se skupinka pěti nálezců zlatého... Read more »

Santa je úchyl!

10/10 – Dokonalá nekorektní béčková komedie, která v očích každého dítěte, které s ní přijde do styku, naprosto zdecimuje veškeré představy o romantických či rodinných svátcích klidu a míru... Read more »
Stránka načtena za 2,73964 s | počet dotazů: 201 | paměť: 48083 KB. | 21.04.2024 - 18:43:32