Kritiky.cz > 2022 > Prosinec > 30

Texas Chainsaw Massacre (2022)

Kultovní zabi­ják je zpět, ten­to­krát pod hla­vič­kou samot­né­ho Netflixu a moto­rov­ka může opět zapo­čít krva­vé dílo zká­zy! Opuštěné měs­teč­ko Harlow v Texasu, se po pade­sá­ti letech od hrůz­ných vražd, kte­ré se zde... Read more »

Pat a Mat - Série 1

Po krát­ko­me­tráž­ním sním­ku Kuťáci si slo­ven­ská tele­vi­ze objed­ná­vá 28 dílů Pata a Mata a dává tak vznik­nout jed­no­mu z nej­le­gen­dár­něj­ších čes­ko­slo­ven­ských seri­á­lů. 1. série seri­á­lu o těch­to dvou kuti­lech se ale nese ješ­tě v tro­chu roz­pa­či­tém... Read more »

Bábovka není úplatek

Read more »
Stránka načtena za 2,39826 s | počet dotazů: 186 | paměť: 47455 KB. | 25.04.2024 - 10:11:40