Kritiky.cz > 2022 > Prosinec > 22

Krampus Origins (2018)

Vánoce jsou tady, tak proč si tahle neza­řá­dit v jed­nom malém sirot­čin­ci… Během První svě­to­vé vál­ky sku­pi­na ame­ric­kých vojá­ků pře­kva­pí němec­ké­ho nepří­te­le a do rukou se jim dosta­nou záhad­né arte­fak­ty. Velitel... Read more »

Sám doma (Home Alone)

Sám doma je ame­ric­ká vánoč­ní kome­die z roku 1990, kte­rou reží­ro­val Chris Columbus a napsal a pro­du­ko­val John Hughes. Ve fil­mu, kte­rý je prv­ním dílem série Sám doma, hra­jí Macaulay Culkin, Joe... Read more »
Stránka načtena za 2,42843 s | počet dotazů: 171 | paměť: 47348 KB. | 21.04.2024 - 18:45:08