Kritiky.cz > 2022 > Prosinec > 12

Shrekovy vzrušující příběhy (Shrek’s Thrilling Tales) - 60 %

Další krát­ko­me­tráž­ní film z pro­duk­ce stu­dia DreamWorks Animation SKG ten­to­krát o napí­na­vých pří­bě­zích Shreka a jeho přá­tel. Jedná se o sou­bor tří ani­mo­va­ných poví­dek s pra­sát­ky, zom­bii mrkve­mi a duchy. Něco podob­né­ho jako Shrek 4-D... Read more »

Strašidlo z 2.B o Vánocích

Máte rádi stra­ši­dla? Chcete si pře­číst dob­ro­druž­ný pří­běh pro všech­ny skvě­lé hol­ky klu­ky? Chcete si zkrá­tit to čeká­ní na Vánoce? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Petry Martiškové, se... Read more »

Sarah Douglas (Ursa ze Supermana) slaví 70 let

Sarah Douglas (naro­ze­na 12. pro­sin­ce 1952) je ang­lic­ká hereč­ka. Je prav­dě­po­dob­ně nej­zná­měj­ší díky roli kryp­ton­ské super­pa­douš­ky Ursy ve fil­mech Superman (1978) a Superman II (1980), Pamely Lynchové v pri­mác­kém seri­á­lu Falcon Crest... Read more »

Secret Santa (2018)

Neskutečná vánoč­ní volo­vi­na, u kte­ré jsem se řezal smí­chy jak už dlou­ho ne. Secret Santa je zvlášt­ní film je lev­ně nato­če­ný, her­ci jsou prů­měr­ní a krev je digi­tál­ní a obvykle tako­vé fil­my... Read more »

První Vánoce s Disney+

Kromě iko­nic­kých vánoč­ních fil­mů jako je Sám doma 2: Ztracen v New Yorku a Muppets: Vánoční kole­da, kte­ré sla­ví letos 30 let od pre­mi­é­ry, nebo oblí­be­né Vánoční kole­dy s Jimem Carreym, je... Read more »

Nevyzpytatelné cesty Boží

Oriol Paulo je BŮH a je zpát­ky v mis­trov­ské for­mě!! Už to vypa­da­lo, že Španělé sláb­nou, ale potom při­jde na scé­nu Španělský David Fincher a nato­čí pro Netflix jeden z nej­lep­ších fil­mů roku.... Read more »

Tinnitus

Kdo zná, už se chy­tá za hla­vu. A to oprav­du doslo­va!  Ušní šeles­ty se čas­to stá­va­jí zdro­jem sil­né­ho stre­su, trá­pe­ní a bez­na­dě­je, pro­to­že mnoh­dy se dozví­te i to, že „když neví­me, od... Read more »

Receptář prima nápadů

Kniha „Receptář pri­ma nápa­dů“ je skvě­lou kni­hou pro všech­ny pěs­ti­te­le, cho­va­te­le, cha­lu­pá­ře, kuti­ly a pro všech­ny ty, co chtě­jí pěk­ně a poho­dl­ně byd­let, pří­jem­ně rela­xo­vat a zdra­vě žít. Kniha inspi­ro­vá­na nápa­dy ze... Read more »

Pinocchio Guillerma del Tora

Hezká pohádka, jen škoda, že v příběhu, který už dávno všichni známe a za dekádu je to už 3 adaptace. Del Torova vize je sice nejzajímavější a jeho Stop... Read more »

Šílená noc

Seasons Beatings! Nádherný film. Přesně jeden z těch filmů, který zdůrazňuje fakt, proč filmy miluji. Tommy Wirkola opět potvrzuje svůj post drsného řezníka urvaného z řetězů a dost možná... Read more »
Stránka načtena za 3,30123 s | počet dotazů: 192 | paměť: 48039 KB. | 29.05.2024 - 07:26:40