Kritiky.cz > 2022 > Prosinec > 19

Pan Jones

Je jen jed­na prav­da... Životopisný sní­mek Agnieszka Holland o brit­ském novi­ná­ři Garethu Jonesovi, kte­rý odha­lil prav­du o hla­do­mo­ru na Ukrajině, není ani zda­le­ka jen o oněch tra­gic­kých udá­los­tech (ač tře­ba scé­na, kdy... Read more »

Hrajte kdykoli a kdekoli

Přenosné her­ní kon­zo­le PSP Je jas­né, že ne vždy může­te hrát video­hry v obý­va­cím poko­ji a že se mno­ho­krát sta­ne, že se ocit­ne­te na uli­ci a chce­te postou­pit v něja­kém pří­bě­hu nebo misi,... Read more »

Bitcoin a online kasina: úspěšný tandem

Rychle ros­tou­cí popu­la­ri­ta onli­ne hazard­ních her je pří­mo úměr­ná poptáv­ce po plat­bách kryp­to­mě­na­mi. Použití tech­no­lo­gie blockcha­in pro­to ote­ví­rá kasi­nům mno­ho pří­le­ži­tos­tí Fortuna Casino - napří­klad Pay N Play může pro­vá­dět trans­ak­ce... Read more »

Vyděšená k smrti

Koho vzru­šu­je strach dru­hých a proč si vybí­rá zrov­na mla­dé dív­ky? První vraž­da vypa­dá sko­ro jako nepo­ve­de­ný únos, ale je tomu tak sku­teč­ně nebo zdá­ní jen kla­me? Čtenář se sezna­mu­je... Read more »

Boba Fett: Zákon podsvětí

6/10 – The Book of Boba Fett je slabší variance na úspěšnějšího Mandaloriana, sloužící jako výplň mezi jeho 2. a 3. sérií. Hlavní postavou není nikdo jiný než proslulý... Read more »
Stránka načtena za 2,44844 s | počet dotazů: 188 | paměť: 47730 KB. | 29.05.2024 - 07:39:46