Kritiky.cz > 2023 > Únor > 11

Druhý život pana Roose

Jedna malá otáz­ka: Co bys­te udě­la­li, kdy­bys­te vyhrá­li dva mili­o­ny korun? Že neví­te? Tak zkus­te nahléd­nout do kni­hy Druhý život pana Roose od Hakana Nessera, jež vyda­la Moravská Bastei MOBA,... Read more »

Titulky k La Brea S02E08 - Stampede

Po pau­ze se vra­cí seri­ál La Brea. V tom­to díle se sku­pin­ka z roku 1988 vra­cí zpát­ky do pra­vě­ku, aby zasta­vi­li ote­vře­ní závr­tu v roce 1988 a zni­či­li stroj, kte­rý umož­ňu­je ces­to­vá­ní časem.... Read more »
Stránka načtena za 2,65938 s | počet dotazů: 187 | paměť: 47604 KB. | 24.05.2024 - 02:46:01