Kritiky.cz > 2023 > Únor > 25

Assimilate (2019)

Začnou-li se lidé ve vašem měs­tě či nej­bliž­ším oko­lí cho­vat div­ně, může zatím stát něco mimo­zem­ské­ho. Kolikrát že už to tu bylo? Kamarádi Zach a Randy žijí v malém měs­teč­ku někde v Missouri.... Read more »

Tormented (2009)

Spáchal sebe­vraž­du, pro­to­že už nedo­ká­zal sná­šet jejich šika­nu. Nyní se duch škol­ní­ho out­si­de­ra vra­cí, aby se mohl pomstít všem, kte­ří mu ublí­ži­li… Studenti a uči­te­lé z Fairview High School jsou otře­se­ni... Read more »

Post Coitum - Jakubisko si umí sehnat slavné herce

Komedie, kte­rá se ode­hrá­vá pře­de­vším v poste­lích a autech a u kte­ré vám bude dělat vět­ší pro­blémy uhod­nout, kdo se s kým nevy­spí než kdo se s kým vyspí. Ale pře­ce­jen je to kome­die. Možná... Read more »

Rozbitý svět, aneb kolik tlaku může dítě snést

Zprostředkování svě­ta dospí­va­jí­cích, tzv. žánr Coming-of-age, je zpo­pu­la­ri­zo­vá­no pře­de­vším kni­ha­mi jako Kdo chy­tá v žitě, Ten, kdo sto­jí v kou­tě nebo Jako zabít ptáč­ka. Méně zná­má, avšak tema­tic­ky podob­ná kni­ha z roku 2008... Read more »
Stránka načtena za 3,15142 s | počet dotazů: 178 | paměť: 46746 KB. | 17.06.2024 - 22:49:31