Kritiky.cz > 2023 > Únor > 22

Kinského zahrada je malá útěcha pro bolavé ženské duše

Kinského zahra­da na praž­ském Smíchově má zají­ma­vou his­to­rii, kte­rá začí­ná už ve 12. sto­le­tí. Z původ­ních zahrad a vinic se kon­cem 18. sto­le­tí stal park, kte­rý slou­žil nej­pr­ve sou­kro­mým úče­lům a od roku 1901... Read more »

Rebecca Campbell: Orákulum posvátné růže

Karty jem­né­ho vzhle­du, půvab­ných barev a čis­tě žen­ské­ho téma­tu. Orákulum posvát­né růže se vel­mi poved­lo. Nejen kar­ty pro zary­té kar­tá­ře, ale i kní­žeč­ka, kte­rou může­te při­jmout i jen jako jem­né inspi­ra­tiv­ní čte­ní... Read more »

Shrek Třetí

Upřímně si z toho moc nepamatuji. Pamatuji si smrt krále žabáka, který umíral asi 3x a vyplivl mouchu ? Poté nějakého Artuše, který kdo ví, kde se zjevil a... Read more »

Shrek 2

Bohužel jsem viděl Shreka poprvé s dabingem a na anglický originál si nemohu zvyknout. Proto mě trochu trápilo, když jsem zjistil, že ústřední trojice byla nadabována jinými herci, kteří... Read more »
Stránka načtena za 3,17557 s | počet dotazů: 186 | paměť: 47626 KB. | 18.04.2024 - 03:54:21