Kritiky.cz > 2023 > Únor > 27

The Last of Us - Napospas (E07)

Tento díl koneč­ně uka­zu­je Elliinu minu­lost. Jak při­šla k tomu kous­nu­tí a jaká byla ve sku­teč­nos­ti, když neby­la s Joelem. Elliin pří­běh je vel­mi zají­ma­vý, jako člen­ka FEDRY byla cvi­če­na a kvů­li své... Read more »

Znovuzavedení hazardu ve městech? Některá města uvažují o návratu kamenných kasin

Co bylo přes něko­li­ka lety hor­ko těž­ko schvá­le­no čes­kým par­la­men­tem, se nyní mož­ná vrá­tí – řeč je o kamen­ných kasi­nech a onli­ne auto­ma­tech, kte­ré byly houf­ně vyhná­ny z měst, v návaz­nos­ti na kri­zi... Read more »

Titulky k Bad Behaviour S01E01 - Moth to a Flame

Jaké to je, když dospí­va­jí­cí dív­ka opus­tí běž­ný život a odje­de na rok stu­do­vat do spe­ci­ál­ní ško­ly, kte­rá je v lesích, a kde musí ode­vzdat veš­ke­rou elek­tro­ni­ku, a kro­mě běž­né výu­ky ji čeká... Read more »

Někdo klepe na dveře

Shyamalan má nejlepší roky už za sebou a jeho další novinka je jen průměrnou podívanou. Knock at the cabin je spíše psychologickým Drama/Thrillerem, než hororem, který však postrádá tah... Read more »
Stránka načtena za 3,00007 s | počet dotazů: 181 | paměť: 47660 KB. | 20.05.2024 - 02:31:10