Kritiky.cz > 2023 > Únor > 20

The Last of Us - Napospas (E07)

A co nás čeká v díle, kte­rý se bude vysí­lat 27.2.2023? Read more »

The Last of Us - Rodina (E06)

Po týd­nu a něco je tu dal­ší díl. Další post apo­ka­lyp­tic­ká ces­ta hlav­ní dvo­ji­ce. Tentokrát to ale není o žád­ných zom­bi­cích a nebez­pe­čí (tedy sko­ro), spí­še je tato epi­zo­da o rodi­ně. Po dlou­hé stras­tipl­né... Read more »

Nejlepší seriály Netflixu pro rok 2022 a co očekávat v roce 2023

Netflix má za sebou dal­ší úspěš­ný rok, kdy jeho ori­gi­nál­ní pořa­dy, jako jsou recen­ze na m-platba casi­no, láma­ly rekor­dy sle­do­va­nos­ti, ale jaké byly nej­lep­ší seri­á­ly roku 2022? Přestože Netflix... Read more »

Titulky k La Brea S02E10 - The Return

Gavin se vydá­vá za Jamesem a ces­tou dojde k pře­kva­pu­jí­cí­mu setká­ní. Skupina kolem Sama se vydá­vá hle­dat Taameta, ale on a jeho lidé vyu­ži­jí situ­a­ce a zaú­to­čí na mýti­nu. Proč? Co co jim... Read more »

Češtinářky - román z prostředí elitního gymnázia

Máte rádi romá­ny z uči­tel­ské­ho pro­stře­dí? Chcete se zasmát, mož­ná i sami sobě? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha s názvem Češtinářky, jejíž autor­kou je Veronika Valíková, uči­tel­ka gym­ná­zia, spi­so­va­tel­ka, hereč­ka, mat­ka... Read more »
Stránka načtena za 2,39926 s | počet dotazů: 180 | paměť: 47600 KB. | 24.04.2024 - 01:47:18