Kritiky.cz > Recenze knih > Adobe Illustrator CC - Oficiální výukový kurz

Adobe Illustrator CC - Oficiální výukový kurz

787570
787570
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Oficiální výu­ko­vé kur­zy z díl­ny Adobe Systems jsou svě­to­vě nej­pro­dá­va­něj­ší­mi učeb­ni­ce­mi pro výu­ku soft­wa­ru spo­leč­nos­ti Adobe. Pomohou vám poznat pro­stře­dí pro­gra­mů a nau­čit se s nimi pra­co­vat. Adobe Illustrator CC, nej­no­věj­ší pří­růs­tek v téhle sérii, vás nau­čí, jak zachá­zet se stej­no­jmen­ným pro­gra­mem.

Na začát­ku kni­hy je pro­gram struč­ně před­sta­ven: co je v něm nové­ho, vytvo­ře­ní doku­men­tu, kres­le­ní tva­rů, vybar­ve­ní, úpra­va barev  a tahů, prá­ce s vrst­va­mi, kres­le­ní nástro­jem Tužka, vek­to­ri­za­ce obra­zu, vytvá­ře­ní a úpra­va pře­cho­dů, prá­ce se sto­pa­mi a sym­bo­ly... Nevíte, o čem je řeč? Nevadí. V téhle kni­ze je u kaž­dé­ho téma­tu jed­no­du­še popsán postup - na jaké tla­čít­ko je tře­ba klik­nout a co vybrat. Názvy tla­čí­tek jsou uve­de­ny nejen v češ­ti­ně, ale i v ang­lič­ti­ně, tak­že s kni­hou může­te pra­co­vat, i když v pro­gra­mu nemá­te nain­šta­lo­va­nou češ­ti­nu. Jednotlivé návo­dy jsou navíc dopl­ně­ny čer­no­bí­lý­mi obráz­ky.

V pat­nác­ti lek­cích se dozví­te, jak pou­ží­vat tva­ry k vytvo­ře­ní obsa­hu pro pohled­ni­ci, jak tvo­rit ilu­stra­ce a pou­ží­vat bar­vy, jak vytvo­řit pla­kát a 3D gra­fi­ku nebo před­lo­hu na trič­ko či jak pou­ží­vat Illustrator CC spo­lu s dal­ší­mi apli­ka­ce­mi Adobe. Jednotlivé lek­ce jsou řaze­ny od nej­snad­nej­ší po tu nej­těž­ší. Přiložené CD obsa­hu­je  obsa­hu­je mate­ri­á­ly ke kaž­dé z nich, tak­že si všech­no, co jste se nau­či­li, vyzkou­ší­te i v pra­xi.

Kniha je vhod­ná pro ty, kte­ří se chtě­jí sami krok za kro­kem nau­čit vše od zákla­dů ovlá­dá­ní až po prá­ci s troj­roz­měr­ný­mi efek­ty. Najdete zde i tipy a tech­ni­ky pro pro­duk­tiv­něj­ší prá­ci s Illustratorem a díky zís­ka­ným prak­tic­kým doved­nos­tem bude pro vás  zpra­co­vá­ní vašich vlast­ních obráz­ků snad­né.

Hodnocení: 100%

Adobe Illustrator CC

Autor: Brian Wood

Nakladatelství: Computer Press

Rok vydá­ní: 2017

Počet stran: 512

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatros.

Knihu zakou­pí­te zde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tři mušketýři5. prosince 2023 Tři mušketýři V roce 1625 sa gaskoňský mladík d'Artagnan vydává na cestu do Paříže, protože se chce stát jedním z královských mušketýrů. Cestu mu však zkomplikují nečekané problémy - a kromě toho se mu […] Posted in Recenze knih
  • Zoufalky aneb rande jako cyp6. března 2023 Zoufalky aneb rande jako cyp Autorka Ivana Hlubinková Kožmínová se na základě skutečných příběhů svých kamarádek rozhodla napsat svou prvotinu. Zoufalka. Asi každý si někdy v životě připadal zoufale a nebo tak byl […] Posted in Recenze knih
  • Dítě Bridget Jonesové - 70%5. července 2021 Dítě Bridget Jonesové - 70% Je jí čtyřicet tři let pracuje jako produkční v televizi. Ve volném čase vyráží se svými stejně nezadanými kamarády do nočních barů a cítí se být št'astná a proč taky ne, když má dobrou […] Posted in Recenze knih
  • Sametová revoluce, cesta ke svobodě - František Emmert23. prosince 2019 Sametová revoluce, cesta ke svobodě - František Emmert Někteří omezují význam sametové revoluce jen na ekonomické a sociální změny. Jiný vyzdvihují její široký celospolečenský, humanistický a evropský kontext. Další v ní spatřují především […] Posted in Recenze knih
  • Pražské jaro očima britského spisovatele20. srpna 2019 Pražské jaro očima britského spisovatele V létě roku 1968, v roce Pražského jara a studené války, se dva studenti Oxfordu, James Borthwick a Eleanor Pike, rozhodnout projet stopem Evropu. Netuší, že tahle cesta zkomplikuje jejich […] Posted in Recenze knih
  • Na hranice nikdy více20. srpna 2019 Na hranice nikdy více Michal Kunc vystudoval vojenskou medicínu. Když dostudoval, počítal s tím, že bude léčit hlavně vojáky, to ano... ale pořád by šlo o léčení. To bychom ale nemohli být v Československu 70. […] Posted in Recenze knih
  • Mezi láskou a povinností24. června 2019 Mezi láskou a povinností Kestrel svolila ke sňatku s korunním princem. Díky tomuhle rozhodnutí zajistila herranskému lidu svobodu a autonomii. Sama sa však ocitla ve zlaté kleci císařského paláca. Rozhodla se ale, […] Posted in Recenze knih
  • Princezna popela20. června 2019 Princezna popela Před deseti lety dobyli Kalovaxiané Astreu a zabili její královnu před očima její šestileté dcerky Theodosie. Tu nechali naživu a dokonce jí zůstal i titul princezny. Teď nosí jméno Thora […] Posted in Recenze knih
  • Je možné najít cestu zpátky?19. června 2019 Je možné najít cestu zpátky? Byli mladí, šťastní a zamilovaní. Finn a Layla tvořili dokonalý pár. Na dovolené ve Francii se ale stalo něco, co jejich štěstí zničilo. Když zastavili u benzínové pumpy, Finn si odskočil, […] Posted in Recenze knih
  • Záhada hlavolamu25. května 2019 Záhada hlavolamu Klub Rychlých šípů je zpět! Když se Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka, členové klubu, kteří neustále zažívají nějaká dobrodružství,dozvědí o tajemném […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35280 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71482 KB. | 24.06.2024 - 04:23:40