Kritiky.cz > Recenze knih > Andělé dne a noci - kniha

Andělé dne a noci - kniha

329 bg
329 bg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Příběhem pro­chá­zí něko­lik postav s růz­ný­mi život­ní­mi osu­dy, kte­ré se však svým způ­so­bem spo­lu pro­tnou. Marta je pod­ni­ka­tel­ka v obo­ru jazy­ko­vých slu­žeb. Spolu s man­že­lem mají jazy­ko­vou agen­tu­ru, kde lidi učí lidi, ale fir­ma už del­ší dobu nedo­sta­la oprav­du pořád­nou zakáz­ku, kte­rá by je vytáh­la z tako­vé­ho toho sra­bu, ve kte­rém se momen­tál­ně nachá­ze­jí. Martin man­žel Jarek je kapi­to­lou samou pro sebe. Marta si s ním už del­ší dobu nero­zu­mí a jímá pocit, že Jarek má milen­ku. Jejich vlast­ně už dospě­lé a jedi­né dítě, dce­ra Adélka, momen­tál­ně odlé­tá do Ruska, kde se hod­lá vzdě­lá­vat. Rodičům se to sice moc neza­mlou­vá, ale to je tak jedi­né, co mohou dělat.

Martě jed­no­ho dne zavo­la­la Zuzka, jed­na z jejích dáv­ných kama­rá­dek ze ško­ly, dokon­ce se dá říci, že ta nej­lep­ší. Pozve ji, aby s ní a její rodi­nou jela do Španělska, což Martě doslo­va pře­há­zí život naru­by. Na plá­ži potká vyso­ké­ho a mla­dé­ho muže z Baskicka, Kermana. Začnou spo­lu mít romá­nek. On si to může dovo­lit, svo­ji dív­ku Leire před nedáv­nou dobou opus­til, ale Marta má doma závaz­ky. Nicméně se roz­hod­ne, že na to nebu­de mys­let a s Kermanem si uži­je to, co jí v man­žel­ství chy­bí. Ale nebu­de to navždyc­ky, což se dá oče­ká­vat.

Zatím při­jde na to, že Adélka si v Rusku našla pří­te­le, ale o dost star­ší­ho než je ona. Rodiče jsou z toho v prvot­ní chví­li doce­la roz­la­dě­ní, ale pak to rela­tiv­ně vez­mou. Marta má však stá­le myš­len­ky u Kermana, dokon­ce i o Vánocích, kte­ré trá­ví doma s rodi­nou, i s Adélkou, kte­rá při­je­la z Ruska. Marta má výčit­ky svě­do­mí, že si taj­ně píše se svým milen­cem smsky a nevě­nu­je se spí­še dce­ři. Adélka však nemá ani poně­tí, že její Sergej má co doči­ně­ní s aten­tát­ní­ky a sám i svým způ­so­bem je. Navíc u Marty je to tak tro­chu to samé.

Její Kerman dří­ve nejen žil, ale i spo­lu­pra­co­val s Leire na pumo­vých aten­tá­tech. Od doby, co se s ní roze­šel s tím však nechce nic mít a Leire taky ne, avšak dosta­ne se zpát­ky do těch spá­rů a navíc ji bude sle­do­vat poli­cie. Kromě toho navá­že s Kermanem zno­vu intim­ní vztah, i přes­to, že ví o Martě. Kerman z toho bude nesvůj a špat­ný, ale tak to pros­tě bude. Leire navíc z jed­né váš­ni­vé noci zůsta­ne těhot­ná a Kermn se nako­nec bude rado­vat, že se mu naro­dí dítě. Marta a její dce­ra se dosta­nou do cha­pa­del aten­tát­ní­ků, ale ne svo­jí vlast­ní vinou.

Marta bude pořá­dat jazy­ko­vý kon­gres, respek­ti­ve jejich rodin­ná jazy­ko­vá agen­tu­ra se ho bude účast­nit a Marta ani ve snu nebu­de vědět, co se chys­tá – bom­bo­vý útok. Bohužel se opět někte­ří budou vysky­to­vat tam, kde nema­jí a zůsta­nou i něja­cí ti mrt­ví. Martu si před­vo­la­jí na poli­cii. Bude se jim zdát pode­zře­lá, ale nako­nec ji po výsle­chu pus­tí a ona nebu­de vědět, co se vlast­ně sta­lo a o co jde. Adélku zas bude varo­vat Sergej, aby oka­mži­tě utek­la na amba­sádu a pokud mož­no, aby se co nej­rych­le­ji vrá­ti­la domů. Budou ho pak sží­rat myš­len­ky, jest­li to vlast­ně stih­la, a že spo­lu moh­li zůstat.

Opět výbor­ná kni­ha od autor­ky, vel­mi čti­vá, není jí co vytknout, obál­ka také super, roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju, asi spí­še ženám. Má 184 stran.

Věnovalo nakla­da­tel­ství Hejkal.

 • Autor: Markéta Hejkalová
 • Žánr: belet­rie
 • Nakladatelství: Hejkal
 • Datum vydá­ní: 2012

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Měj mě rád/a - kniha3. října 2017 Měj mě rád/a - kniha Vše začíná jednoho pátečního večera roku 1902. V Berlíně, v jednom z bytů se nachází služka, které říkají Hilda, i když se tak vlastně nejmenuje, ale pro ně je prostě Hilda. V bytě čekají […] Posted in Recenze knih
 • Živý na vlastním pohřbu - kniha21. června 2017 Živý na vlastním pohřbu - kniha Příběh začíná ve vánočním čase roku 1940, kdy v laponském městečku Salla slaví tyto svátky rodina o šesti členech, přičemž nejmenší je tam dvouletý Artti. Zrovna zuří v Evropě válka a […] Posted in Recenze knih
 • Láska a tma - kniha18. června 2017 Láska a tma - kniha Muž má přítelkyní a té v průběhu jejich vztahu vypráví, co zažil jako mladý chlapec. Téměř pokaždé se řeč stočí na jednu jeho dívku z minulosti – Marvi. Jednoho večera hráli pasiáns a on […] Posted in Recenze knih
 • Komu není shůry dáno, dlouho duchem nebude - kniha9. června 2017 Komu není shůry dáno, dlouho duchem nebude - kniha Jeden muž žil úplně obyčejný život. Chodil do práce, byl ženatý a tak to šlo každý den dokolečka, přičemž se to celé odehrávalo v Helsinkách. Jednoho dne šel z práce domů jako každý den. […] Posted in Recenze knih
 • Čtyři západy slunce - kniha5. června 2017 Čtyři západy slunce - kniha Příběh vypráví o muži, jehož okolnosti donutili provozovat řemeslo hřebíkáře. Vyráběl hřebíky, jakékoliv si člověk zamanul. Jenže se mu to začalo zajídat a tam s nástupem zimy přestal tuto […] Posted in Recenze knih
 • Rudé paprsky severního slunce - kniha27. května 2017 Rudé paprsky severního slunce - kniha Michal je úplně obyčejný normální muž ve stále ještě mladém věku, který žije na první pohled ve spořádaném manželství a Monikou, kde je i jedno dospívající dítě – patnáctiletá dcera Petra, […] Posted in Recenze knih
 • Divné dny - Láska v pěti novelách - kniha - recenze - 100 %1. května 2017 Divné dny - Láska v pěti novelách - kniha - recenze - 100 % Divné dny – první a nejdelší povídka z knihy. Mladá dívka jménem Alžběta má poměrně bezstarostný život. Škola je v pořádku, bezproblémoví rodiče a chodí s Kamilem, i když ne nijak navážno. […] Posted in Recenze knih
 • Nejdelší chobot ve Finsku - kniha - recenze- 100 %24. dubna 2017 Nejdelší chobot ve Finsku - kniha - recenze- 100 % Mladá žena Lucia a slonice Emilka – to jsou dvě hrdinky tohoto románu. Lucia Lucander, pravým jménem Sanna Tarkiainenová je krotitelkou v cirkuse a pracuje se svým miláčkem Emilkou. Zdá […] Posted in Recenze knih
 • Pohádky mlynáře Pšeničky-laskavé pohádky pro všechny děti14. ledna 2024 Pohádky mlynáře Pšeničky-laskavé pohádky pro všechny děti Máte rádi pohádky? Hledáte pro své děti milý příběh, který vám bude vyprávět mlynář Pšenička? Lucie Krystlíková je autorkou knihy Pohádky mlynáře Pšeničky.  Mlynář Pšenička má 5 dětí a […] Posted in Recenze knih
 • Tajemství Kremlu - 90 %24. února 2022 Tajemství Kremlu - 90 % Kreml v ruském jazyce znamená pevnost, nebo opevnění, i před cizíma očima, což tak trochu napovídá i název knihy Tajemství Kremlu. O Kremlu toho byla v novinách či ve zpravodajství řečeno […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,23932 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71682 KB. | 14.07.2024 - 20:03:50