Kritiky.cz > Články autora:LordeoMich

Planované premiéry Českých filmu

Pandemie způ­so­bi­la odlo­že­ní něko­lik čes­kých fil­mu. Kritiky.cz Vám to při­ná­ší   Read more »

Recenze hry V-Rally 4 55 %

V-Rally 4 byla vyda­ná v roce 2018.Tehdy si tvůr­ci mys­le­li že hra bude uspeš­ná jako před­cho­zí díly hry což není prav­da. 1,2,3 měly zabav­ný kari­ér­ní mod. U čtvr­té­ho dílu je pou­ze... Read more »

Fakta o Anděl Paně 2

Každý rok během Vánoc beži na obra­zov­kách České Televize Anděl Paně 2. Kritiky.cz Vám pří­náši zaji­ma­vos­ti nebo­li fak­ta. Hodnocení fil­mu: 97 % 1.Fakt:Film měl v Českém kině naš­tev­nost 3 mili­ó­nů, na... Read more »

Recenze hry Lego Worlds-51 %

Hra Lego World byla vyda­na 27.3.2017, když byla vyda­na tak jsem už mys­lel že to bude podob­né Mincraftu. Což jsem v roce 2020 před­sve­čil. Tato hra bohu­žel byla vyda­na ve... Read more »

3 nejhorší české filmy

  3.místo-Panic je nanic Řežijní debůt Iva Macharáčka kte­rý se mu moc nepo­ve­dl. Film asi byl nato­čen pod­le Americkych stu­den­ských kome­dii, ale  v Česku se fakt film nepo­ve­dl   2.místo-Jak... Read more »
Stránka načtena za 3,01921 s | počet dotazů: 176 | paměť: 46821 KB. | 24.06.2024 - 14:35:11