Kritiky.cz > Články > Recenze hry V-Rally 4 55 %

Recenze hry V-Rally 4 55 %

9mWfTx4L QY
9mWfTx4L QY
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V-Rally 4 byla vyda­ná v roce 2018.Tehdy si tvůr­ci mys­le­li že hra bude uspeš­ná jako před­cho­zí díly hry což není prav­da. 1,2,3 měly zabav­ný kari­ér­ní mod. U čtvr­té­ho dílu je pou­ze nud­ný. Auta mají ve hře pěk­nou gra­fi­ku. Dalším bonu­sem je že nemá na PC tež­ké ovlá­da­ní.  Zatímco u 1 byla hra nej­pro­dá­va­nej­ší ve Velké Británii.

U 2,3 šla pro­da­va­nost dolů. V Rally 4chybí orgi­na­li­ta a funkč­nost

Předchozí díly měli orgi­na­li­ta a funkč­nost. Trasy u čtvr­té­ho dílu jsou moc dlou­hé. Dálé čtvr­té­mu dílu chy­bí pěk­ný obsah. Dálé mi ve hře vadí málo tras v Evropě, Hodně tras v jíž­ní Americe. Předchozí díly měly dosta­tek tras v Evropě. Možna se díví­te proč jsme dali 55 % ??  Protože hra ma pozi­ti­va napří­klad: jízdy do vrchů. Když hrů spůstí­te může­te od začat­ku zavo­dit v mul­tipla­ye­ru, což pat­ří  k těm lep­ším  co hra nabí­zi. V-Rally 4 byla vyda­ná na Playstion 4,Xbox one,  Nintendo Switch a pc.

Nejvíc mě štva­lo naku­po­va­ní aut. Rozlišení 4k je pro hru skvě­lým pozi­ti­vem. Cena za hru po 2,5 letech je oko­lo 60-90 Kč,- .

https://youtu.be/9mWfTx4L-QY

První, dru­hý a tře­tí díly vyda­va­li jiný vyvo­já­ři. Čtvrtý díl vydá­va­lo her­ní stů­dio Kylotonn. Hra je pova­žo­va­ná za Arkadu. Což si mys­lím že je to pova­žo­va­no dob­ře. Kdybych měl udě­lit hře znám­ku jako ve ško­le udě­lil bych 2-. Proto taky hra zís­ka­la ode mně 55 %. Pozitiva hry: Jízda do vrchů, rych­lý závody,nemusí se hrát v jed­no a poz­tiv­ní cena, leh­ké ovla­da­nì pro PC.

Negativa hry: nemá vlast­ní ori­gi­na­li­tu,  funk­čost, nud­nost , pod dvou letech upadla hra do zapo­mnou­tí, ztra­ti­la poten­ci­ál a nedá se hrou zaba­vit a nepo­do­bá se simu­la­to­rům.

V-RALLY 4 je lep­ší než Lego world.  Ale na dru­hou stra­nu  V-RALLY 4 zaspa­lo dobu a taký hru dost změ­ni­la změ­na vyvo­já­ře.

Moje úva­ha:

V-RALLY 4 není tak pro­da­va­ný jako Forza hori­zon, což je pod­le mě ško­da. Alespoň že cena za nákup hry je malá. Škoda je že na hru nevy­chá­zí udpa­ty, což by moh­lo pomoct s nakup­nos­ti.

Kdyby hra byla víc pre­zen­to­va­ná, moh­la být víc pro­da­va­ná.

Takže dou­fá­me že recen­ze kritiky.cz Vám Hodně pomoh­la.


Foto: Youtube/Kritiky.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,20773 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71655 KB. | 14.07.2024 - 18:19:17