Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Birdman

Birdman

Birdman
Birdman
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak dnes zís­kal po roce zno­va Oscara. Nemyslím Leonarda, ale mys­lím reži­sé­ra (Alejandro González Iñárritu), kte­rý osca­ro­vý film vytvo­řil. REVENANT: Zmrtvýchvstání je osca­ro­vý film roku 2015. Rok 2014 byl pro Birdmana taky stej­ně úspěš­ný.

Stále je lze kou­pit lze kou­pit, a tak si můžou fanouš­ci fil­mu zno­vu vychut­nat loň­ský osca­ro­vý film. Nebudu recen­zo­vat fil­mu, ten už od loň­ska urči­tě všich­ni zná­te.

Recenze kon­či­la tak­to:
Dlouho jsem nebyl z žád­né­ho fil­mu tak nad­še­ný. Podobně mě v posled­ních letech pře­kva­pil snad jenom„Umělec“. Iňárritu má vel­mi sluš­nou šan­ci zís­kat Oscara za scé­nář, ale smě­le může pošilhá­vat i po soš­kách za nej­lep­ší režii a film. Moc bych mu to za jeho ódu na fil­mo­vou radost přál. Vám pře­ji pří­jem­nou podí­va­nou, pro­to­že by byla chy­ba nechat si ten­to film ujít.

Já osob­ně si mys­lí, že je Oscar zaslou­že­ný, jak pří­pa­dě letoš­ní­ho fil­mu, tak loň­ské­ho. Už tře­tí­ho Oscara dostal kame­ra­man. Emmanuel Lubezki stál za kame­rou letoš­ní­ho fil­mu i loň­ské­ho oscarového.A ten tře­tí, nej­star­ší kame­ra­man­ský, je Oscar za Gravitaci.

Na digi­tál­ním nosi­či je zno­va fil­mo­vý skvost. Jak obra­zo­vý, tak zvu­ko­vý. Nejen ori­gi­nál, ale i čes­ký dabing je kva­lit­ní. Sice čes­ký zvuk nedo­sa­hu­je tak vrcho­lo­vé kva­li­ty, jak ang­lic­ký zvuk, ale čes­ká ver­ze v čele Vladislavem Benešem zane­chá dobrou vzpo­mín­ku při sle­do­vá­ní fil­mu. Je sice ško­da, že dabing nevy­tvá­ře­lo jed­no z nej­lep­ších stu­díí, kte­ré lze čes­ké kot­li­ně sehnat. Dabovala se až ver­ze pro domá­cí pro­jek­ce na Blu-ray, DVD a tele­vi­ze, a tak se někte­ré drob­né chyb­ky dají odpus­tit. Dabingové stu­dio v režii Michala Pavlíka vytvo­ři­lo dob­ré pro­stře­dí pro pře­kla­da­te­le Petra Miklicu, kte­rý je znám pro svo­jí pra­cí pro HBO (Hra o trů­ny).

Jestli si chce­te užit loň­ský osca­ro­vý film, tak si samo­zřej­mě film kup­te. Supr cena 399 Kč, kte­rá se samo­zřej­mě sle­va­mi sní­ží při­ná­ší dosta­teč­ný obsah pro vaše domá­cí fil­mo­vé kochá­ní.

Bonusy

  • Birdman: Bez taj­nos­tí
  • Rozhovor s Michaelem Keatonem a Alejandrem G. Iňárritu
  • Galerie: Fotografie z natá­če­ní

Partner recen­ze:


Za poskyt­nu­tí dis­ků na recen­zi děku­je­me spo­leč­nos­ti Bontonfilm.

Objednete si Blu-ray nebo DVD.

Bitrate

Birdman


Podívejte se na hodnocení Birdman na Kinoboxu.

Screeny z Blu-ray


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72279 s | počet dotazů: 270 | paměť: 72952 KB. | 19.04.2024 - 17:58:56