Kritiky.cz > Galerie > Bohéma (TV seriál)

Bohéma (TV seriál)

DSC 0203
DSC 0203
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bylo jed­nou jed­no stu­dio na Barrandově, kte­rým pro­šly ději­ny. Patřilo k vůbec nej­mo­der­něj­ším v celé Evropě. Ve fil­mech, kte­ré se tam natá­če­ly, hrá­li veli­ká­ni z Národního diva­dla, komi­ci, kra­sa­vi­ce, lama­či srd­cí. Občas se jelo natá­čet do exte­ri­é­ru a čas­to se vyrá­že­lo do barů, cho­di­lo do kina nebo kon­spi­ro­va­lo v bytech. Ale stu­dio, to byl oprav­do­vý domov. Kdo sem zapa­dl, tomu se nemoh­lo nic stát – ane­bo to aspoň tak vypa­da­lo a dlou­ho si to všich­ni mys­le­li. Jenže pak při­šlo osvo­bo­ze­ní násle­do­va­né zná­rod­ně­ním fil­mu a stu­dio pat­ři­lo lidu. Ale her­cům šlo i nadá­le hlav­ně o fil­mo­vé role... Hitler a Goebbels zbož­ňo­va­li film a vědě­li, že pro masy pra­cu­jí­cích ve váleč­né výro­bě je kino důle­ži­té jako chle­ba a mnoh­dy snad i nahra­dí svo­bo­du. Předpokládali, že na tom­to se s čes­ký­mi fil­ma­ři shod­nou, a nemý­li­li se: kome­die a roman­ce se slav­ný­mi čes­ký­mi her­ci se toči­ly sko­ro až do kon­ce vál­ky jako na běží­cím pásu.

Němci zalo­ži­li spo­leč­nost Pragfilm, kte­rá pohl­ti­la býva­lé AB Barrandov. Investovali do vyba­ve­ní ate­li­é­rů a zaměst­ná­va­li dvě tisí­cov­ky pře­váž­ně čes­kých lidí s cílem natá­čet němec­ké i čes­ké fil­my. Díky tomu na tom byla pová­leč­ná zná­rod­ně­ná kine­ma­to­gra­fie skvě­le. České fil­my pomá­ha­ly udr­žet v pro­tek­to­rá­tu klid a pořá­dek, kon­sta­to­va­li nacis­té. A záro­veň udr­žo­va­li národ­ní pově­do­mí, kon­sta­to­va­li Češi. A tak byli všich­ni spo­ko­je­ní a ruka ruku myla: divá­ci v kině zapo­mí­na­li na drs­nou sku­teč­nost, pro­du­cen­ti vydě­lá­va­li a fil­ma­ři díky šla­pa­jí­cí výro­bě nemu­se­li na prá­ce do Německa. Tito všich­ni neby­li vidět. Vidět ale byli her­ci, jejichž popu­la­ri­ta za pro­tek­to­rá­tu vyle­tě­la jako kome­ta. Jenže se neo­be­šla bez spo­le­čen­ských sty­ků s nacis­ty, a tak vět­ši­na čes­kých hvězd stá­la po vál­ce před lido­vým sou­dem pro kola­bo­ra­ci. Motivem obvi­ně­ní byla čas­to jen závist a špat­né svě­do­mí prá­vě těch divá­ků, kte­ří hvězdám krát­ce před­tím nad­še­ně tles­ka­li. Někteří byli očiš­tě­ni, ale vět­ši­ně to stej­ně nepo­moh­lo. A byli tako­ví, kte­ří klid­ně zra­di­li koho­ko­liv a pro­hlá­si­li coko­liv. Jen aby moh­li hrát dál – i za komu­nis­tů. Prostě vklouz­li z jed­né kola­bo­ra­ce do jiné.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Bohéma21. prosince 2016 Bohéma Záznam s tiskové konference 20.12.2016. https://youtu.be/bhpXXca4C6k Posted in Videa
  • Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 201721. prosince 2016 Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 2017 Dnes představili tvůrci nový šestidílný seriál věnovaný osudům českých filmových legend a barrandovského studia. Podle scénáře Terezy Brdečkové natočil režisér Robert Sedláček příběhy […] Posted in Filmové premiéry
  • Jan Hus (TV film)2. října 2018 Jan Hus (TV film) Matěj Hádek v roli výjimečné osobnosti Mistra Jana Husa a synové Karla IV., bratři Václav a Zikmund, ve středověkém dramatu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší Posted in Galerie
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Vyšehrad: Fylm – troška fotbalu, kopyta24. dubna 2022 Vyšehrad: Fylm – troška fotbalu, kopyta Nadějné lvíče to dotáhlo do filmu. Seriálový Vyšehrad sice Filmfanatic neviděl celý, ale nepočítal jsem, že by se z Laviho od 6. epizody stal introvertní intelektuál. A počítal jsem […] Posted in Filmové recenze
  • Vyšehrad: Fylm - 60 %13. dubna 2022 Vyšehrad: Fylm - 60 % Julius Lavický (Jakub Štáfek) je, jak by řekl jeho agent Jarda (Jakub Prachař), pořád stejný dement, ale začalo se mu konečně dařit. A to jak ve fotbalovém, tak v osobním životě. S […] Posted in Filmové recenze
  • Poslední závod – Recenze – 70 %29. března 2022 Poslední závod – Recenze – 70 % České sportovní drama Poslední závod přišlo do kin 24. března 2022, tedy přesně v den 109. výročí tragicky ukončeného běžkařského závodu na 50 kilometrů, jenž se konal v Krkonoších roku […] Posted in Filmové recenze
  • Poslední závod - 75 %22. března 2022 Poslední závod - 75 % Krkonoše před první světovou válkou byl chudý kraj, kde se střetával český živel s německým. Bohumil Hanč (Kryštof Hádek) byl nejslavnější český lyžař své doby, vyhrával závody doma i v […] Posted in Filmové recenze
  • Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice.9. června 2020 Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice. Film mě nezklamal a nabídnul příběhy, které jsem tak docela neznala.František Šíma, který je nevěrný své invalidní ženě se sousedkou a v roztržce zabije svého syna. Následuje vězení a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pravidla lži - filmový debut Roberta Sedláčka17. července 2019 Pravidla lži - filmový debut Roberta Sedláčka Snímek režiséra Roberta Sedláčka pojednává o skupince lidí, kteří se sešli na odlehlém místě Šumavy, aby zde společně bojovali se závislostí na drogách. Příběh začíná ve chvíli, kdy do […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83021 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71757 KB. | 18.06.2024 - 05:15:13