Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > KOSTLIVEC

KOSTLIVEC

Photo © 20th Century Studios
Photo © 20th Century Studios
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

KOSTLIVEC je jeden z mála horo­rů, z kte­ré­ho vás bude mra­zit, a jak by taky ne, když ten­to film vzni­kl na moti­vy povíd­ky od krá­le horo­rů Stephana Kinga.

Hlavní hrdin­kou je dospí­va­jí­cí dív­ka Sadie a její mlad­ší sest­ra Sawyer, jimž při nedáv­né doprav­ní neho­dě zemře­la mat­ka. S její smr­tí se těž­ko vyrov­ná­va­jí nejen ony, ale i jejich otec Will, coby uzná­va­ný tera­peut, jež se sám utá­pí ve vlast­ní boles­ti, aniž by svým dce­rám doká­zal něja­kým způ­so­bem pomo­ci.

Zvrat nastá­vá v oka­mži­ku, kdy se z niče­ho nic u nich doma obje­ví nezná­mý a hro­zi­vě vypa­da­jí­cí muž, kte­rý u Willa zou­fa­le hle­dá pomoc před „stí­no­vým mon­strem“. Bojí se tajem­né­ho pří­zra­ku, kte­rý může sebrat děti v oka­mži­ku, když nedá­vá­te pozor....

Tento muž však svým pří­cho­dem do domu a jeho záhad­nou „sebe­vraž­dou“ při tera­pii, za sebou zane­chá­vá děsi­vou bytost, jež se ihned při­pou­tá k této nové rodi­ně. Na své obě­ti se při­sa­je a pro­ná­sle­du­je je, dokud je nezni­čí...

Toto mon­strum „kost­li­vec“ si rád pohrá­vá se svou kořis­tí, hra­je si s ní, a dokon­ce napo­do­bu­je hlas jako pito­má ozvě­na a ukrý­vá se ve tmě, kde číhá na svou dal­ší oběť..... Kdo bude dal­ší? Podaří se jim kost­liv­ce zlik­vi­do­vat ane­bo ale­spoň vyma­nit se z jeho spá­rů?

Horor je pěk­ně mra­zi­vý a děsi­vou atmo­sfé­ru dodá­vá všu­dypří­tom­ná tma, z kte­ré toto běs­ní­cí mon­strum číhá, a vy netu­ší­te, odkud a kdy na vás opět vybaf­ne. Nechybí tu skvě­lá hra se stí­ny a svět­lem, strach nahá­ně­jí­cí atmo­sfé­ra umoc­ně­ná děsi­vou zvu­ko­vou kuli­sou.

Mě osob­ně byly nej­ví­ce sym­pa­tic­ké obě hlav­ní hrdin­ky „sest­ry“, jež byly vel­mi sta­teč­né a bohu­žel muse­ly zachra­ňo­vat své­ho otce „strašpyt­la“. 

Ústřední posta­va otce se auto­rům moc nepo­ved­la, dle mého názo­ru úpl­ně zby­teč­ná figur­ka, neboť nedo­ká­zal svým dce­rám naslou­chat, spo­lu sdí­let jejich emo­ce a trá­pe­ní, a v nepo­sled­ní řadě se za ně nedo­ká­zal ani posta­vit a bojo­vat pro­ti pří­tom­né­mu zlu.

Kdo se chce bát a užít si horor s jed­no­du­chou záplet­kou, spous­tou děsi­vých scén a hlav­ně šťast­ným kon­cem, tak Kostlivec je zce­la urči­tě ta správ­ná vol­ba.

KOSTLIVEC

Horor/Thriller

USA, 2023, dél­ka 99 minut

Režie: Rob Savage

Předloha: Stephen King

Scénář: Scott Beck, Bryan Woods, Mark Heyman

Hudba: Patrick Jonsson

Hrají: Sophie Thatcher, Chris Messina, David Dastmalchian, Marin IReland, Vivien Lyra Blair, Madison Hu, LisaGay Hamilton, Maddie Nichols, Han Soto, Daniel Hagen aj.


Podívejte se na hodnocení Kostlivec na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,53534 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71949 KB. | 22.07.2024 - 15:21:31